• A
  • +

Justiitsministeerium otsib korduva perevägivalla ennetamise programmi väljatöötajat

PrintPDF Jaga

Justiitsminister Hanno Pevkur kuulutas välja kuriteoennetuse eraldise konkursi, millega toetatakse perevägivalla toimepanijatele mõeldud teenuse või programmi väljaarendamist 50 000 euroga, mis on suunatud korduva perevägivalla ennetamiseks

Ministri sõnul on hea meel näha kuriteoennetuse eraldise jätkumist pärast majanduslangusest tingitud pausi. „Vahepealsed aastad ei lubanud toetada kuriteoennetuse projekte, kuid nüüd on jälle avanenud selleks võimalus ning loodan, et esitatavad projektid saavad olema tulemuslikud ning jätkusuutlikud. Olen jätkuvalt veendunud, et ennetada on mõistlikum ja odavam, kui pärast kuriteo tagajärgedega tegeleda,“ lausus Pevkur.

Kuriteoennetuse projektide konkurssi on korraldatud 2004. aastast ning riigipoolse toe on saanud 65 projekti kogusummas 505 000 eurot. Eelmine kuriteoennetuse projektide konkurss toimus 2008. aastal ning siis määrati toetus 14 projektile.

Kuriteoennetuse Nõukogu otsustas 20.11.2012 toimunud istungil toetada kuriteoennetuse eraldise abil perevägivallatsejatele suunatud tegevusi, sh:

• perevägivallatsejatele suunatud rehabilitatsiooni- või psühhoteraapiaprogrammi väljatöötamine, rakendamine ja hindamine;

• perevägivallatsejatele pikemaajalise sekkumise väljatöötamine, rakendamine ja hindamine, sh suunates tähelepanu vägivallatseja riski- ja kaitsefaktoritele, teda toetava võrgustiku koostööle ja sotsiaalsete oskuste treeningule;

• sellise teenuse või programmi väljatöötamine, rakendamine ja hindamine, mis lisaks tööle vägivallatsejaga pöörab tähelepanu ka ohvri toetamisele;

• teenuse või programmi koolitajatele koolituste läbiviimine.

Projekt, millele toetust taotletakse, peab algama 2013. aastal ja kestma kuni kaks aastat. Toetust võib taotleda Euroopa Liidu ja muude välisfondide projektide kaasfinantseerimiseks.

Konkursile ootame osalema Eesti Vabariigis registreeritud mittetulundusühinguid, sihtasutusi ning kohaliku omavalitsuse ja riigiasutusi.

Konkursi täpsem kirjeldus ja taotluse vorm on kättesaadav aadressil http://www.kuriteoennetus.ee/projektid/2013. Vormikohane taotlus tuleb esitada hiljemalt 30. aprillil 2013. a. eesti keeles, digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile konkurss@just.ee märgusõnaga “Kuriteoennetuse eraldis”.

Justiitsministeerium tutvustab eraldise andmise tingimusi 1. aprillil kell 13:00 ministeeriumi suures saalis ning sinna saab ennast registreerida e-maili teel aadressil anu.leps@just.ee.

Viimati uuendatud: 08.11.2018 - 01:50