• A
  • +

Justiitsministeerium otsib laste seksuaalse väärkohtlemise uuringu läbiviijat

PrintPDF Jaga

6.05.2019. Justiitsministeerium kuulutas välja hanke laste seksuaalse väärkohtlemise hoiakute ja kogemuste uuringu läbiviija leidmiseks.

„Mitmed erinevad asjaolud nagu näiteks hirm juhtunust rääkida, madal politseisse teatamise osakaal ning sellise informatsiooni kogumise keerukus muudavad seksuaalse väärkohtlemise eriti peidetud vägivalla tüübiks. Seetõttu on oluline mõista, milline on seksuaalvägivalla tegelik ulatus ning mõju ja teha seda anonüümse küsitlemise teel,“ ütles kriminaalpoliitika osakonna nõunik Brit Tammiste.

Tammiste lisas, et Eestis puudub ka selge ülevaade rakendatud laste seksuaalse väärkohtlemise ennetamise meetmete mõjudest. „Arvestades, et laste seksuaalne väärkohtlemine kahjustab laste tervist ja psühhosotsiaalset arengut, on vaja tõendust sellele, et väärkohtlemise ning seksuaalvägivalla ennetamise poliitikad omavad soovitud mõju,“ märkis ta.

Uuringu eesmärk on hinnata senise poliitika ja ennetustegevuse mõjusid: saada tagasiside ning hinnang laste kokkupuutele seksuaalharidusega ning nende oskusele väärkohtlemise kogemise korral juhtunust teatada ning abi saada. Teiseks eesmärgiks on saada teada, kui suur osa lapsi, kui sageli, millises vanuses ja millist tüüpi seksuaalvägivalla ohvriks Eestis langevad. Sellise ülevaate saamine võimaldab hinnata seksuaalse väärkohtlemise probleemi ulatust Eestis, jälgida väärkohtlemise dünaamikat ja sellega seotud näitajate muutumist ajas.

Kogutud info aitab jõuda selgusele, kas senised tegevused on soovitud mõju avaldanud ning kuidas on 16-18aastaste noorte kogemused, hoiakud ning käitumine võrreldes nelja aasta taguse ajaga, kui sarnane uuring viimati läbi viidi, muutunud. Seeläbi saab tuleviku tegevusi paremini planeerida.

Justiitsinisteerium ja Euroopa Regionaalarengu Fond läbi SA Eesti Teadusagentuuri toetavad uuringu läbiviimist kokku 20 000 euroga.

Pakkumus uuringu läbiviimiseks tuleb esitada elektrooniliselt ja digitaalselt allkirjastatuna hiljemalt 24.05.19 e-posti aadressile: brit.tammiste@just.ee. Hanke tingimustega on võimalik lähemalt tutvuda justiitsministeeriumi kodulehel. (308.71 KB)

Viimati uuendatud: 07.05.2019 - 04:50