• A
  • +

Justiitsministeerium otsib Tartumaale vanglast vabanejatele majutus- ja nõustamisteenuse pakkujat

PrintPDF Jaga

Justiitsministeerium kuulutas välja riigihanke, et pakkuda aastatel 2016-2019 Tartumaal vanglast vabanejatele ajutist majutusteenust koos nõustamisega.

Teenuse eesmärk on suurendada vanglast vabanenute osalust tööturul ning vähendada nende retsidiivsust. Lisaks püsiva elu- ja töökoha otsimisele on teenuse osaks rehabiliteerimist soodustavad tegevused nagu võla-, sotsiaal- ja  psühholoogiline nõustamine. Seeläbi aidatakse vanglast vabanenul lahendada eluliselt olulisi küsimusi, luua kontakt ametiasutuste ja potentsiaalsete tööandjatega, toetatakse suhete taastamist lähedastega jms.

Teenuse sihtgruppi kuuluvad nii tähtaegselt, ennetähtaegselt kui ka karistusjärgsele käitumiskontrollile vabanenud isikud. Kui tähtaegselt vabanenute puhul on teenus vabatahtlik, siis kohtu tingimustel vabanenud võtavad endale kohustuse majutus- ja nõustamisteenuse pakkuja programmis osalemiseks.

Riigihankele pakkumuste esitamise tähtpäev on 30.06.2016. Pakkumusi saab esitada riigihangete registris.

Pakkumuse koostamisel on soovitav tutvuda materjalidega jätkutoe veebilehel.

Juba toimunud hangete tulemusena oma sama teenuse pakkujad Harjumaal MTÜ Lootuse Küla, Pärnumaal ja Ida-Virumaal MTÜ Aktiviseerimiskeskus Tulevik.

Teenuse osutamist finantseeritakse Euroopa Liidu rahastatava Euroopa Sotsiaalfondi toetuse andmise tingimustest "Tugiteenus vanglast vabanejatele".

Viimati uuendatud: 08.11.2018 - 01:50