Skip to content
Allikas: Justiitsministeerium

Justiitsministeerium otsib tuleviku õigusloomejuriste

Justiitsministeerium koostöös teiste ministeeriumidega ning Riigikantselei, Riigikogu Kantselei, ja Vabariigi Presidendi Kantseleiga kuulutas välja 3000 euro suuruse stipendiumiprogrammi, mille eesmärk on toetada õigusloomevaldkonna juristide järelkasvu.
„Programm annab osalejatele võimaluse panustada Eesti õigusloomesse ning õppida oma ala tippspetsialistidelt. Stipendiaadid saavad põhjaliku sissevaate õigusloomejuristi töösse ning poliitika kujundamise protsessi. Lisaks väärt kontaktid pärast töö leidmiseks,“ sõnas justiitsministeeriumi õiguspoliitika asekantsler Heddi Lutterus. Kandideerima on oodatud õigusteaduse vähemalt teise ja kolmanda aasta tudengid, magistrandid või õigusteaduses kraadi omandanud, sh doktorandid. Kandideerimise üheks eelduseks on, et kandidaat ei ole varasemalt töötanud õigusloomejuristina. Praktikandile makstakse 3000 eurot stipendiumi – esimese etapi läbimise järel 600 eurot, teise etapi järel 1000 eurot ning kolmanda osa läbimise järel tasutakse 1400 eurot. Praktikaid saab alustada selle aasta oktoobrikuus ja need tuleb läbida hiljemalt 2024. aasta märtsikuuks. Praktika periood kokku on 14 nädalat.  Peamiselt toimub praktika Tallinnas, aga kokkuleppel on seda võimalik osaliselt teha ka mujal Eestis. Praktikale võetakse kuni viis inimest.  Praktikaprogrammi kandideerimiseks tuleb hiljemalt 1. oktoobriks 2023 esitada enda CV, tudengite puhul väljavõte hinnetest ja õppeasutuse kinnitus õppimise kohta ning õpingud juba lõpetanute puhul diplom koos akadeemilise õiendiga. Lisaks motivatsioonikiri ja essee teemal „Milline on hea seadus?“. Kandideerida saab Talendipanga kaudu.  Täpsemat infot kandideerimise ja programmi kohta leiab Justiitsministeeriumi kodulehelt.  Tänavu andsid õigustudengid Justiitsministeeriumile ka kõige atraktiivsema tööandja tiitli.