• A
  • +

Justiitsministeerium otsib vanglast vabanejatele ajutise majutusteenuse pakkujaid

PrintPDF Jaga

19.11.2018 Justiitsministeerium kuulutas välja riigihanke, et pakkuda aastatel 2019-2022 vanglast vabanejatele ajutist majutusteenust koos nõustamisega.

„On hästi teada, et elu- ja töökoha puudumine on ühed olulisemad tegurid, miks vanglast vabanenud inimesed omal käel õiguskuulekat elu alustada ei suuda. Lisaks töö- ja elukoha puudumisele esineb ka mitmeid teisi tegureid, mis ei toeta iseseisvat hakkamasaamist. Näiteks toetavad perekondlikud suhted annavad vabanenutele tegutsemismotivatsiooni, kuid paljudel on need suhted purunenud ning korralik sotsiaalne võrgustik puudub. Niinimetatud pooleteemaja, mille rajamist antud hankega toetatakse, peab siduma inimese ümber kokku erinevad olulised valdkonnad, nagu töökoht, eluase, pere ja sotsiaalsed oskused. Kui suudame teenuse kestel pakkuda piisavalt toetust, väheneb retsidiivsusrisk edaspidi juba kiiresti ning ühiskond võidab sellest läbi väheneva kuritegevuse,“ sõnas kriminaalpoliitika osakonna projektijuht Stanislav Solodov.

Eesmärk on suurendada vanglast vabanejate osalust tööturul, tööturu- ja sotsiaalteenustel ja hariduses ning vähendada nende retsidiivsust. „Majutusteenuse puhul ei piisa vaid voodikoha pakkumisest, paralleelselt on vaja rehabiliteerimist soodustavaid teenuseid, sh sotsiaal- ja võlanõustamine, psühholoogiline nõustamine, tööharjutus jms. Nõustamisteenus peab lähtuma vanglast vabaneja riskidest ja vajadustest,“ ütles Solodov.

Teenuse sihtgrupp on nii tähtaegselt, ennetähtaegselt kui ka karistusjärgsele käitumiskontrollile vabanenud isikud.

Teenuse pakkujaid otsitakse nelja Eesti piirkonda: Põhja-, Lääne-, Ida- ja Lõuna-Eestisse. Teenuste pakkumiseks on pakkumuste esitamise tähtaeg 18.12.2018 kell 11.00. Pakkumusi saab esitada riigihangete registris.

Pakkumuse koostamisel on soovitav tutvuda materjalidega jätkutoe veebilehel.

Riigihanke tingimuste tutvustamiseks toimub 22. novembril kell 11.00 justiitsministeeriumis (Suur-Ameerika 1) teabepäev, kuhu saab registreeruda läbi riigihangete registri.

Teenuse osutamist finantseeritakse Euroopa Liidu rahastatava Euroopa Sotsiaalfondi toetuse andmise tingimustest "Tugiteenus vanglast vabanejatele".

Viimati uuendatud: 20.11.2018 - 04:50