• A
  • +

Justiitsministeerium otsib vanglast vabanejatele tugiisikuid

PrintPDF Jaga

29.10.2018 Justiitsministeerium kuulutab välja riigihanke, et leida vanglast vabanejatele tugiisikuteenuse pakkujaid aastatel 2019-2022. Sel perioodil pakutakse tugiisikuteenust üle-eestiliselt ca 800 vanglast vabanejale. 

„Tugiisikute ülesanne on aidata vanglast vabanenud inimestel naasta ühiskonda ja tööturule ning vähendada uute õigusrikkumiste toimepanemist. Selleks on oluline säilitada vanglas viibija perekondlikud ja muud sotsiaalsed suhted, toetada neid tööturuteenustele jõudmisel ja tööotsingutel ning suunata vajalike teenusteni. Kogukonda naasmine peab olema läbimõeldud, planeeritud, konstruktiivne ja vabanejat toetav,“ ütles justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna projektijuht Stanislav Solodov.

Solodovi sõnul on teenuse saamise peamine sihtgrupp tähtaegselt vanglast vabanejad, sest nende retsidiivsus on kõige kõrgem. „Lisaks on võimalik pakkuda tugiisikuteenust ka ennetähtaegselt vabanejatele, kelle puhul võib tugiisiku olemasolu toetada tema ennetähtaegset vabanemist. Uuringute järgi vähendab kinnipeetavate ennetähtaegne vabastamine retsidiivsust, andes kinnipeetavale võimaluse järk-järgult vabadusega kohaneda,“ kinnitas Solodov.

Justiitsministeerium korraldab riigihanke tingimuste tutvustamiseks 9. novembril 2018 kell 13.00 aadressil Suur-Ameerika 1 teabepäeva. Teabepäevale saab registreeruda riigihangete registris.

Huvitatud mittetulundusühingud jt organisatsioonid on oodatud riigihankel osalema. Pakkumuse esitamise tähtaeg on 29. november 2018 kell 16.00.

Pakkumuse koostamisel on abiks informatsioon jätkutoe veebilehel. Hange on leitav riigihangete registrist.

Teenuse osutamist rahastab Euroopa Sotsiaalfond.

Viimati uuendatud: 24.12.2019 - 04:50