• A
  • +

Justiitsministeerium otsib vanglast vabanejatele tugiisikuid

PrintPDF Jaga

Justiitsministeerium korraldab riigihanke tugiisikuteenuse osutamiseks vanglast vabanejatele. Teenust tellitakse aastatel 2015-2018 üle-eestiliselt 750 vanglast vabanejale.

Tugiisikute ülesanne on aidata vanglast vabanenud inimestel naasta ühiskonda ja tööturule ning vähendada uute õigusrikkumiste toimepanemist. Selleks on oluline säilitada vanglas viibija perekondlikud ja muud sotsiaalsed suhted, toetada neid tööturuteenustele jõudmisel ja tööotsingutel ning suunata vajalike teenusteni.

Kogukonda naasmine peab olema läbimõeldud, planeeritud, konstruktiivne ja vabanejat toetav.

Teenuse saamise peamine sihtgrupp on tähtaegselt vanglast vabanejad, sest nende retsidiivsus on kõige kõrgem. Lisaks on võimalik pakkuda tugiisikuteenust ka ennetähtaegselt vabanejatele, kelle puhul võib tugiisiku olemasolu toetada tema ennetähtaegset vabanemist. Uuringute järgi vähendab kinnipeetavate ennetähtaegne vabastamine retsidiivsust, andes kinnipeetavale võimaluse järk-järgult vabadusega kohaneda.

Kõik huvitatud isikud on oodatud esitama pakkumust lihtsustatud korras tellitava teenuse riigihankel osalemiseks. Pakkumuse esitamise tähtaeg on 30. jaanuar 2015 kell 11.

Justiitsministeerium korraldab riigihanke tingimuste tutvustamiseks 12. jaanuaril 2015 kell 11 aadressil Tõnismägi 8 teabepäeva. Teabepäevale saab registreeruda riigihangetes registris.

Pakkumuse koostamisel on abiks ka materjalid jätkutoe veebilehel. Hange on leitav riigihangete registrist.

Teenuse osutamist rahastab Euroopa Sotsiaalfond.

 
Viimati uuendatud: 16.11.2019 - 01:50