Skip to content
Allikas: Justiitsministeerium

Justiitsministeerium otsib võimalusi avaliku teabe kättesaadavuse parandamiseks

Justiitsministeerium on alustanud avaliku teabe seaduse praktikate ja kitsaskohtade analüüsi ning kutsub tööga jätkamiseks kokku ekspertidest koosneva töörühma. Analüüsi peamine eesmärk on välja selgitada, kuidas parandada avalikkuse juurdepääsu avalikule teabele. 
„Teabe avalikustamisel on tähtis roll, see suurendab riigi läbipaistvust ja toetab avatud valitsemist,“ sõnas justiitsministeeriumi asekantsler Heddi Lutterus, kelle sõnul on kaardistatud praeguse seaduse praktikaid ja kitsaskohti ning küsitud tagasisidet erinevatelt huvirühmadelt.   "Väljakutse on leida tasakaalustatud lähenemine, et avalik teave oleks paremini kättesaadav ning samas see teave, mis päriselt kaitset vajab – näiteks julgeolekuga seonduv – ka piisava kaitse saaks,“ selgitas Lutterus ning lisas: „Kuna teema vajab laiemat avalikku arutelu ja soovime saada võimalikult laiapindset tagasisidet, liigume edasi töörühma vormis, et ühiselt probleeme ja edasisi ettepanekuid arutada.“    Justiitsministeerium ootab töörühma esindajaid advokatuurist, õiguskantsleri kantseleist, riigikantseleist, Riigikogust, E-riigi Akadeemiast, Eesti Koostöö Kogust, Eesti Meediaettevõtete Liidust, Tartu Ülikoolist, Eesti Linnade ja Valdade Liidust ning erinevatest ministeeriumidest.    Arutelude pinnalt teeb töörühm valiku, millised teemad vajavad süvendatud analüüsimist, et jõuda koos justiitsministrile esitatavate ettepanekuteni seaduse paremaks rakendamiseks või ka vajaduse korral seaduse muutmiseks.