• A
  • +

Justiitsministeerium soovib muuta ministeeriumide töökorraldust õigusaktide avaldamisel tõhusamaks

PrintPDF Jaga

5.01.2018. Justiitsminister Urmas Reinsalu saatis ministeeriumidele kooskõlastamiseks Riigi Teataja seaduse muutmise eelnõu. Eelnõu eesmärk on Riigi Teataja väljaandmisel muuta tõhusamaks ministeeriumide töökorraldust, vähendada tarbetut paberimajandust ning kiirendada edaspidi pisivigade parandamist.

Justiitsminister Urmas Reinsalu sõnul on kõige olulisemaks muudatuseks ministeeriumide vabastamine ministri määruste terviktekstide koostamise kohustusest. Ülesanne antakse üle Riigi Teataja väljaandjale ehk justiitsministeeriumile, kel on selleks vastav pädevus ja tehnilised võimalused. „Praegu koostavad ministeeriumides terviktekste eri ametnikud muude tööülesannete kõrvalt. See on nende jaoks lisaülesanne, mille täitmine ei ole igapäevane, ja segab seega ametniku põhiülesannete täitmist,“ selgitas Reinsalu. „Kuna Riigi Teataja väljaandja tegeleb terviktekstidega iga päev, muutub kohustuse üleandmisel terviktekstide koostamine ja määruste avaldamine kiiremaks,“ sõnas ta.

Lisaks lõpetatakse eelnõu järgi Riigi Teatajas avaldatavate algtekstide paberil säilitamine. „Seitsme aasta jooksul, mil Riigi Teatajat on välja antud ainult elektroonselt, ei ole kordagi olnud vaja kontrollida avaldatud akte paberväljatrükkidest,“ rääkis Reinsalu. Ta lisas, et akti andjad säilitavad ise endi vastuvõetud algtekste, mistõttu ei ole riigil mõistlik neid topelt hoiustada. „Paberil algtekstide väljatrükkimise vähendamine võimaldab väljaandjal keskenduda Riigi Teatajas suurema lisaväärtuse loomisele“ ütles ta.

Eelnõuga loobutakse ka akti uuesti esitamise nõudest, kui akti andja taotleb vea parandamist tekstis. Nõudest loobumine kiirendab edaspidi ebatäpsuste, näiteks kirjavigade parandamist. „Pikkade tekstide koostamisel võib ikka aeg-ajalt ette tulla mõni pisiviga, mille parandamiseks akti uuesti vormistamine on ilmselge ajaraisk,“ selgitas muudatuse vajalikkust Urmas Reinsalu. Ilmse ebatäpsuse parandamisel lisab Riigi Teataja väljaandja alati parandatud koha juurde parandusmärke ja avaldatud akt saab ka uue digitempli.

Eelnõu jõustumisega ei kaasne olulist õiguslikku muudatust, ent muutub tõhusamaks Riigi Teatajas teabe avaldamine. Eelnõu jõustumisel muutub ministrite määruste terviktekstide koostamine ja avaldamine justiitsministeeriumi kohustuseks alates 2019. aastast. Teised muudatused jõustuvad üldkorras, kümnendal päeval pärast seaduse avaldamist.

Viimati uuendatud: 08.11.2018 - 01:50