• A
  • +

Justiitsministeerium tahab elatisvõlgnikke jõulisemalt survestada

PrintPDF Jaga

Justiitsministeerium saatis huvirühmadele arvamuse avaldamiseks eelnõu väljatöötamiskavatsuse, millega kavatsetakse elatisvõlglastele kehtestada veel täiendavaid piiranguid ning seeläbi tõhustada elatisvõlgade sissenõudmist.

„Valitsus on võtnud oma südameasjaks parendada ühe vanemaga elavate laste elu ja tagada ka neile lastele piisav majanduslik heaolu. Selle aasta märtsis jõustus rida muudatusi, mis teevad elatisvõlgnike elu keerulisemaks, kuid lisaks oleme välja töötanud veel uue meetmete paketi, mis kehtestab täiendavad piirangud,“ ütles justiitsminister Urmas Reinsalu. „Osa muudatusi kehtivad kõigi võlgnike mitte ainult elatisvõlgnike suhtes. Nendeks on muudatused, mis tõhustavad võlgnike sõidukite kättesaamist, võlgniku palga suuruse otsustamist ning võlgniku konto vaatamist,“ tõi minister välja.

Väljatöötamiskavatsuses on pakutud, et kohtutäiturile võiks anda õiguse hinnata võlgniku tegeliku töötasu suurust, kui esineb kahtlus, et osa võlgniku töötasu makstakse mustalt, ning nõuda see tööandjalt sisse.

Tõhusamaks tahetakse muuta võlgniku sõiduki ja muu liiklusregistrisse kohustuslikus korras registreeritava vara arestimist. Võlgnike sõiduki kättesaamisel tuleks teha koostööd politsei ja kolmandate isikutega, kellel on teavet võlgniku sõiduki asukoha kohta.

Ette on nähtud ka sellised mõjutusvahendid nagu elatisvõlgniku välisriiki reisimise piiramine, nende  passi kehtivuse peatamine, võlgniku reisimise keelamine laeva, rongi või lennukiga, mis suundub Eestist välja.

„Muudatuse mõte on selles, et kui isikul on võimalik reisida välisriiki, siis peaks ta suutma ka oma lastele elatist maksta. Sellise otsuse saaks teha kohus ja võlgniku õigusi piiratakse seni, kuni ta hakkab elatist korrapäraselt maksma,“ rääkis minister.

Kohtutäiturite ettepanekul on väljatöötamiskavatsuses ka ette nähtud neile elatisvõlgniku pangakonto vaatamiseks õiguse andmine. „Soomes saavad kohtutäiturid vaadata võlgniku kontoväljavõtet ning nende hinnangul on see muutnud täitemenetlust tõhusamaks,“ selgitas Reinsalu.

Viimase ettepanekuna on väljatöötamiskavatsuses elatisnõude rahuldamine võlgniku kogumispensioni fondidest.

Viimati uuendatud: 08.11.2018 - 01:50