• A
  • +

Justiitsministeerium tahab seada lobitööle reeglid

PrintPDF Jaga

Justiitsminister Andres Anvelt kutsub täna kell 14.00 kokku ümarlaua lobireeglite kehtestamise teemal, et sõnastada hea tavaga ühised reeglid huvide esindamisele ja lobitegevusele.

Lobitöö ühtsete reeglite loomise eesmärk on kindlustada osalusdemokraatia põhimõtetest tulenev kodanike õigus mõjutada poliitilisi otsuseid seaduslikul ja avatud moel. „Kuigi sõnale „lobism“ omistatakse tihtilugu negatiivne varjund, on huviesindus toimiva demokraatia üks määrajaid. Hea poliitika tegemiseks on vaja, et erinevad huvid jõuaksid otsustajate ja avalikkuseni ausalt ja avatult,“ selgitas justiitsminister Andres Anvelt. „Justiitsministeerium on lobitööga seonduvat viimaste aastate jooksul korduvalt arutanud ning muuhulgas koostöös teenusmajanduse ning kaubandus- ja tööstuskojaga mõelnud, milline võiks olla huvide esindamise võimalik hea tava,“ lisas ta.

Nii kutsus justiitsminister valdkonna asjatundjaid töötama koos ministeeriumiga välja juhised, mis aitaksid tagada huviesindajate võrdväärse juurdepääsu avaliku võimu otsustusprotsessidele ja panustaksid huviesinduse läbipaistvusesse ning õiglusesse Eestis.

Kell 14 algalav ümarlaual esitab justiitsministeerium osalejatele lobireeglite hea tava esialgse teksti koos ettepanekutega, mida see võiks sisaldada. Olulist panust oodatakse aga huviesindajatelt endilt ehk eelkõige ümarlaual osalejatelt. „Huviesinduse kokkulepped toimivad kõige paremini siis, kui nendes lepivad esindajad ise kokku,“ ütles minister.

„Näiteks pakume välja, et huviesindajad võiksid anda vahetule kontaktisikule ja avalikkusele omal algatusel teada, kelle jaoks nad töötavad ja kelle huvisid nad esindavad ning tagama, et nende poolt esitatud teave on usaldusväärne, asjatundlik ning tugineb faktidel,“ lisas Anvelt.

Ümarlaual osalevad tööandjate keskliidu, teenusmajanduse koja, advokatuuri, kaubandus-tööstuskoja, Eesti mittetulundusühingute ja sihtasutuste liidu, linnade liidu, MTÜ Korruptsioonivaba Eesti, inimõiguste keskuse ja inimõiguste instituudi esindajad.

Korruptsioonivaba Eesti 2014. aastal tehtud analüüsi „Lobitöö Eesti seadusloomes: kes, miks ja kuidas?“ järgi võib Eestis lobismi ehk erinevate huviesindajate suurusjärk Eestis ulatuda ca 300-ni.

 

 

Viimati uuendatud: 08.11.2018 - 01:50