• A
  • +

Justiitsministeerium tegi ettepaneku autoritele kogutava hüvitise suuruse osas

PrintPDF Jaga

Justiitsministeerium saatis kooskõlastusringile vabariigi valitsuse määruse eelnõu kavandi, kus kehtestatakse salvestusseadmete ja -kandjate loetelu, millelt kogutakse nn tühja kasseti tasu ja selle määrad. Eesmärk on tagada seadusega ettenähtud õiglane hüvitis autoritele ja teistele õiguste omajatele muusika ja filmide kopeerimise eest, mis on füüsilistel isikutel omatarbeks lubatud.

Aasta lõpus Riigikogu poolt heakskiidu saanud autoriõiguse seaduse muudatused näevad ette, et salvestusseadmetelt kogutav tasu peab olema vahemikus 3-8 eurot ning salvestuskandjatelt kogutav tasu vahemikus 0,03-4 eurot. Täpsemad summad saab kehtestada vabariigi valitsus oma määrusega.

„Ettepanekus toodud tasumäärad on sündinud uuringute, analüüside aga ka laiapõhjaliste arutelude käigus nii tarbijate ja maaletoojate esindajate kui ka loomeliitudega. Kindlasti aga on, arvestades kiiresti muutuvaid tarbimistrende, valitsuse kohustus neid loetelusid ja määrasid üha uuesti üle vaadata, et tagada jätkusuutlikult õiglane süsteem,“ sõnas justiitsminister Raivo Aeg.

Võrreldes varasema olukorraga lubab uus süsteem paindlikumalt ja tõhusamalt vaadata üle nii seadmete kui ka tasumäärade loetelu ning seega arvestada tehnoloogilisi arenguid ja tarbimistrende õiglase tasu kehtestamisel.

„Oleme oma ettepanekus lähtunud põhimõttest, et tasu tuleks koguda sellistelt seadmetelt ja andmekandjatelt, mis täna võimaldavad muusikat või filme salvestada või hoiustada ning mida sellel otstarbel hetkel ka tegelikult kasutatakse,“ lisas Aeg.

Kõige kõrgemat tasu kogutaks ettepaneku kohaselt edaspidi salvestamisfunktsiooniga teleritelt (4 eurot), süle-, laua- ja tahvelarvutitelt (3,5 eurot) ning MP3/MP4 mängijaga telefonidelt või nutitelefonidelt (3,5 eurot). Kolme eurone tasu kohaldub veel ka erinevatele audio- või videosalvestusseadmetele, MP3/MP4 pleieritele ja välistele kõvaketastele. Alla eurost tasu tuleb maaletoojal maksta erinevate optiliste aga ka USB andmekandjate eest nagu mälukaart või –pulk.

Prognoosi kohaselt võiks selliste tasude korral kogutav summa ulatuda aastas ligi 1,9 miljoni euro kanti. Tegelikult kogutava summa suurus sõltub siiski mitmest asjaolust, sealhulgas sellest, kui suur osa seadmetest ja andmekandjatest müüakse juriidilistele isikutele või ekspordiks, kuna nendelt on ostjal õigus tasu tagasi küsida.

Uuendatud süsteem jõustub plaanide kohaselt 1. aprillil 2021.

Viimati uuendatud: 07.01.2021 - 16:50