• A
  • +

Justiitsministeerium tegi ettepaneku presidendi valimise seaduse muutmiseks

PrintPDF Jaga

Justiitsministeerium saatis riigikogu põhiseaduskomisjonile kirja, milles tegi ettepaneku vabariigi presidendi valimise seaduse muutmiseks nii, et presidendikandidaatidele jääks rohkem aega demokraatlikus debatis enda seisukohtade tutvustamiseks.

Justiitsminister Urmas Reinsalu tõi oma kirjas välja mitu ettepanekut vabariigi presidendi valimise seaduse muutmiseks.

Esiteks tuleks seadusega täpsustada esimeste hääletusvoorude toimumise aega. Praegu seab põhiseadus hääletusvoorudele selliselt piirid, et riigikogus toimuvate valimiste puhul toimub teine hääletusvoor esimesele hääletuvoorule järgneval päeval ja kolmas hääletusvoor teise hääletusvooruga samal päeval. Valimiskogus toimuvate valimiste puhul toimub teine hääletusvoor esimese hääletusvooruga samal päeval. Samas puuduvad põhiseaduses nõuded esimese hääletusvooru toimumise aja kohta. Seda nii riigikogus kui valimiskogus valimiste puhul.

„Näiteks esimene hääletusvoor riigikogus võiks toimuda varemalt 60 päeva enne presidendi ametiaja lõppemist, et pikendada kandidaatide ülesseadmiseks ja registreerimiseks esitamise aega, mis annaks kandidaatidele võimaluse oma seisukohti laiemalt tutvustada ja neid kaitsta,“ ütles justiitsminister Urmas Reinsalu.

„Teiseks võimaldab praegune kandidaatide registreerimise kord kandidaatidel end ja oma programmi tutvustada vaid ühe päeva jooksul, mis ilmselgelt on tugevaimate argumentide väljaselgitamiseks ebapiisav aeg. Minimaalseks võimalikuks argumentide esitamise ning nende kaitsmiseks vajalike väitluste toimumise ajaliseks perspektiiviks saab pidada kahte nädalat. Sel juhul saab samades ajaraamides toimuda valimisdebatt ka valmiskogus toimuvate valimiste eelselt,“ selgitas justiitsminister.

Kui kavandatakse muuta kandidaatide registreerimiseks esitamise tähtaegasid, siis tuleb muuta ka kohaliku omavalitsuse volikogu esindaja valimise aega. Ehk teisisõnu, peab kohaliku omavalitsuse volikogu valima oma esindaja hiljemalt 25. päeval enne presidendi valimiskogus valimise päeva.

Viimati uuendatud: 08.11.2018 - 01:50