• A
  • +

Justiitsministeerium toetab korruptsioonivastast ennetust riigi äriühingutes

PrintPDF Jaga

Justiitsministeerium kuulutas välja konkursi, et toetada korruptsioonivastaseid ennetustegevusi riigi- ning kohalike omavalitsuste omanduses olevate äriühingute juht- ja kontrollorganite liikmetele. Toetuse suurus on 7000 eurot.

„Korruptsiooni ennetamine riigi äriühingutes on strateegiliselt oluline nii riigi läbipaistvuse kui ja julgeoleku seisukohalt. Samuti saab riigile ja kohalikele omavalitsustele kuuluvaid äriühingud lugeda avaliku sektori osaks, mistõttu on nende juht- ja kontrollorganite liikmetele ühiskonna poolt kõrgemad ootused kui eraomanduses olevate äriühingute juht- ja kontrollorganite liikmetele. Põhjuseks on see, et needsamad liikmed täidavad ka avalikku ülesannet,“ ütles justiitsminister Urmas Reinsalu.

Toetust saab taotleda korruptsioonijuhtumeid käsitlevate koolitusprogrammide väljatöötamiseks ja läbiviimiseks ning juhendmaterjali koostamiseks korruptsioonivältiva ärikeskkonna kohta.

Projektiga seoses läbiviidavad koolitused ja muud tegevused ning koostatavad materjalid peavad olema sihtrühmadele tasuta.

Konkursil võivad osaleda Eestis registreeritud avalik-õiguslikud ning erõiguslikud juriidilised isikud.

Projekti kestus peab olema kuni üks aasta ja tegevused (sh ettevalmistavad) peavad algama hiljemalt 2016. aasta augustis.

Taotlus tuleb esitada hiljemalt 20.05.2016 eesti keeles e-posti aadressile konkurss@just.ee, märgusõnaga „Korruptsiooni ennetus“. 

Taotluste esitamise täpsemad tingimused on leitavad korruptsiooniveebist

Viimati uuendatud: 08.11.2018 - 01:50