• A
  • +

Justiitsministeerium toetab õigusteaduse arengut

PrintPDF Jaga

21.12.2018. Justiitsministeerium ja Tartu ülikool sõlmisid järgmiseks aastaks 500 000 euro suuruse koostöölepingu, et suurendada õigusteaduse õppejõudude töötasude konkurentsivõimelisust ning tagada kõrgetasemelise ja kvaliteetse õppe läbiviimine õiguse õppekavas.

„Justiitsministeerium seisab selle eest, et meie riigis oleks tagatud kvaliteetne õigusharidus ja –teadus ning kõrge kvalifikatsiooniga juristide järelkasv. Madal palgatase sunnib aga õppejõude töötama mitmel ametikohal korraga ning see viib olukorrani, kus õppejõududel pole piisavalt aega toetada üliõpilaste personaalset arengut ning seeläbi kannatab kogu Eesti õigussüsteemi areng,“ ütles justiitsminister Urmas Reinsalu.

„Tegemist on olulise riigipoolse panusega nii õigusteaduse kui ka õigushariduse arengusse.“ Lausus Tartu ülikooli sotsiaalõiguse professor Gaabriel Tavits. „Nimetatud toetus loob õppejõududele-teadlastele eeldused täies ulatuses pühendumaks nii õigushariduse kui ka õigusteaduse edasisse edendamisse.“

Koostöölepinguga toetab justiitsministeerium eestikeelse õigusalase teadustöö ja klassikalise õigusõppe arengut, õppejõudude motiveerimist ning teadusliku taseme tõstmist õigusteaduse valdkonnas. Toetuse kasutamise lõpptähtajaks on 31.12.2019.

„Justiitsministeerium seisab hea selle eest, et õigusteaduskonna akadeemiliste töötajate samaväärne toetus oleks sees ka 2020-2022 aasta riigieelarvetes,“ lisas Reinsalu.

Viimati uuendatud: 22.12.2018 - 07:50