• A
  • +

Justiitsministeerium toetab seksuaalvägivalla ohvrite õigusnõustamist

PrintPDF Jaga

Justiitsministeerium kuulutas välja konkursi seksuaalvägivalla ohvritele tasuta õigusnõu andja leidmiseks.

„Seksuaalvägivalla ohvriks langemine jätab inimesele sügava psühholoogilise jälje ja tihti ei ole sel juhul lihtne tegeleda juhtunu juriidilise poolega. Meie eesmärk on tagada seksuaalvägivalla ohvritele õigusnõustamine, esindamine ja abistamine igapäevasel ametiasutustega suhtlemisel ning asjaajamisel,“ ütles justiitsminister Raivo Aeg.

Toetatava tegevuse piirmäär ühele taotlejale on 2019. aastal 7 000 eurot koos käibemaksuga ning 2020. aastal 10 000 eurot koos käibemaksuga.

Nõustamist on võimalik ühele abisaajale osutada kuni viis tundi. Kui ohver vajab seda rohkem, peab konkursi võitja tagama, et inimene jõuaks edasise abini ning vajadusel aitama riigi õigusabi taotluse vormistamisel ja sobiva esindaja leidmisel.

Toetust võib taotleda organisatsioon, kelle nõustajatel on varasem ohvrite abistamise kogemus, eelistatult seksuaalvägivalla ohvrite, või mitu varasema kogemusega organisatsiooni koos.

Konkursi võitjaga sõlmitakse leping kuni 31. detsembrini 2020. Toetatud tegevusega tuleb alustada hiljemalt 15. juulil 2019.

Taotlus tuleb esitada eesti keeles ja elektrooniliselt meiliaadressile info@just.ee hiljemalt 17. juunil 2019 kell 23.

Konkursi kontaktisikuks on vabakutsete talituse nõunik Helen Põldsepp (helen.poldsepp@just.ee, 6 803 114). Konkursi tingimuste kohta täpsemate selgituste saamiseks palume edastada küsimused elektrooniliselt meiliaadressile info@just.ee.

Konkursi käskkirjaga on võimalik tutvuda justiitsministeeriumi kodulehel.

 

Viimati uuendatud: 28.05.2019 - 04:50