• A
  • +

Justiitsministeerium toetab venekeelse elanikkonna korruptsiooniteadlikkuse suurendamist

PrintPDF Jaga

Justiitsministeerium eraldas MTÜ-le Korruptsioonivaba Eesti 8000 eurot venekeelse elanikkonna korruptsiooniteadlikkuse suurendamiseks kavandatud tegevusteks.

„MTÜ plaanib saadud toetuse eest levitada korruptsioonialast teavet venekeelse elanikkonna hulgas. Siinjuures on oluline eelkõige venekeelsete ajakirjanike roll, kellele pakutakse uuriva ajakirjanduse alast koolitust ning koostatakse juhendmaterjal huvide konflikti ja korruptsiooni teemal,“ ütles justiitsministeeriumi analüüsitalituse juhataja Mari-Liis Sööt. „Samuti plaanitakse välja anda venekeelse uuriva ajakirjanduse auhind, ja seda edaspidi igal aastal,“ lisas Sööt.

Projekt tuleb ellu läbi aasta jooksul ja selle raames korraldatavad koolitused, muud tegevused ja koostatavad materjalid on sihtrühmadele tasuta.

2013. aasta sügisel kiitis valitsus heaks uue korruptsioonivastase strateegia. Strateegia eesmärk on suurendada otsustusprotsesside läbipaistvust ja muuta inimeste teadlikkust korruptsioonist, et nad oskaksid korruptsiooni  paremini ära tunda ja sellele reageerida. Kuna uus korruptsioonivastane strateegia keskendub senisest enam ka venekeelsele elanikkonnale, anti välja toetus selle elanikerühma korruptsiooniteadlikkuse tõstmiseks.

Korruptsioonivastast poliitikat juhib ja strateegia elluviimist koordineerib justiitsministeerium, strateegiat viivad ellu kõik ministeeriumid ja valitsusasutused. Korruptsioonivastane strateegia aastateks 2013–2020 on leitav korruptsiooniveebist.

Viimati uuendatud: 08.11.2018 - 01:50