• A
  • +

Justiitsministeerium tõlkis ukraina keelde viis olulist seadust

PrintPDF Jaga

Justiitsministeerium pani Riigi Teataja eestvedamisel ukraina keelde viie olulise seaduse sõnastused, mida Eestisse tulnud sõjapõgenikud oma emakeeles enim vajavad.  

„Arvestades Venemaa peagi aasta väldanud kallaletungi Ukrainale, on paljudel siia saabunud sõjapõgenikel aeg oma viibimisdokumente uuendada. Välismaalaste õigusi sisaldavad seaduste tõlked on suunatud neid inimesi abistama, andes võimaluse oma õiguste ja kohustustega emakeeles tutvuda ja Eestis kehtivaid õiguslikke regulatsioone paremini mõista,“ sõnas justiitsminister Lea Danilson-Järg. 

Justiitsministri sõnul hõlbustavad ukrainakeelsed tõlked märkimisväärselt ka põgenikega tegelevate ametiasutuste ja abistavate organisatsioonide tööd. „Oluline on aga rõhutada, et õigusjõudu omavad Eestis ainult eestikeelsed Riigi Teatajas avaldatud õigusaktide tekstid. Tõlked aitavad eesti keelt mitte kõnelevatel inimestel meie seadusest paremini aru saada, kuid ametlikus asjaajamises ja näiteks kohtuvaidlustes saab õiguse rakendamise aluseks olla vaid eestikeelne tekst,“ selgitas Danilson-Järg.

Ukraina keelde tõlgiti Eesti Vabariigi põhiseadus, välismaalaste seadus, välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seadus, töölepinguseadus ja kodakondsuse seadus.      

Seaduste ajakohased tõlked on kättesaadavad Riigi Teataja lehel ja ka eestikeelsete seaduste ajakohaste kehtivate sõnastuste juures.
 
Riigi Teatajas on avaldatud ka kõigi seaduste inglisekeelsed ajakohased tõlked, mis on leitavad inglisekeelselt Riigi Teataja lehelt ja eestikeelsete seaduste ajakohaste kehtivate sõnastuste juures.
 


 

Viimati uuendatud: 29.03.2023 - 10:50