• A
  • +

Justiitsministeerium tsentraliseerib justiitsvaldkonna hangete läbiviimise

PrintPDF Jaga

Valitsus kiitis tänasel istungil heaks justiitsministeeriumi põhimääruse muutmise, mille järgi hakatakse kogu justiitsvaldkonna riigihankeid korraldama ministeeriumist. Nii tõstetakse hangete kvaliteeti ja hoitakse kokku kulusid.

„Justiitsministeerium on esimene, kes riigihangete tsentraliseerimise projekti ellu viib ja sellega oleme loodetavasti heaks eeskujuks teistele ministeeriumidele ja nende haldusaladele,“ ütles justiitsminister Andres Anvelt.

„Hangete tsentraliseerimisega tõuseb nende sisuline kvaliteet, kuna nendega hakkavad tegelema töötajad, kelle jaoks on see põhitöö. Lisaks toovad suuremad hanked kaasa kokkuhoiu odavamate kaupade ja teenuste näol, kuivõrd riigihangete korraldamise koondamisel tekivad ühtsemad reeglid ja paraneb riigihangete korraldamise õiguslik kvaliteet,“ ütles justiitsminister Andres Anvelt.

Justiitsministeerium hakkab sellest aastast korraldama ministeeriumi ja kõigi valitsemisala asutuste riigihangete registrisse kandmisele kuuluvaid hankeid. Siia alla kuuluvad nii vanglate, prokuratuuri, kohtute, andmekaitse inspektsiooni, patendiameti, kohtuekspertiisi instituudi ning registrite ja infosüsteemide keskuse hanked. Edaspidi on 18 asutuse tööprotsessid ühte koondatud. Välja jäävad IT-hanked, mida viib keskselt läbi registrite ja infosüsteemide keskus.

Ühiste hangete korraldamise positiivseteks külgedeks on kompetentsikeskuse tekkimine ja vastutuse koondumine, samuti hangete kiirem menetlemine. Justiitsvaldkonna asutused saavad hangete korraldamise arvelt rohkem tegeleda oma põhitegevusega.

Viimati uuendatud: 08.11.2018 - 01:50