• A
  • +

Justiitsministeerium viib läbi riigikaitseõiguse revisjoni

PrintPDF Jaga

5.05.2017. Riigikaitseõiguse ajakohastamiseks ja ühtlustamiseks viib justiitsministeerium läbi riigikaitseõiguse revisjoni, mille käigus analüüsitakse olemasolevaid regulatsioone ja muutmisvajadusi, et tagada riigi võimekus toimida efektiivselt ka võimalikes kriisiolukordades.

„Eesti vajab laiapõhjalist riigikaitseõiguse reformi,“ ütles justiitsminister Urmas Reinsalu täna Eesti Reservohvitseride Kogu (EROK) riigikaitseõiguse ja rahvusvahelise sõjaõiguse konverentsil Eesti rahvusraamatukogus.

Riigikaitset ja julgeolekut reguleerib hulk seadusi, mis tuleks killustatuse ja dubleerimise vältimiseks süsteemselt katalogiseerida; samuti ei ole kõik õigusaktid piisavad ja ajakohased nüüdisaegsete riigi julgeolekut ähvardavate ohtude tõrjumiseks, märkis Reinsalu.

Reinsalu sõnul on vaja tagada, et Eesti tuleb toime mitmesuguste kriisidega, taganemata seejuures õigusriigi põhimõtetest.

„Tänased normid peavad olema kooskõlas erinevate kriisistsenaariumitega, õiguskord peab tagama kriisidega toimetuleku. Regulatsioon peab olema piisavalt paindlik, ühetaoline ja reaalselt teostatav,“ märkis justiitsminister.

Revisjoni viivad läbi justiitsministeeriumi revisjonikomisjon (ministeeriumi esindajad ja valdkonna eksperdid), ekspertidest koosnev töörühm ja valdkondlikud ministeeriumid 2019. aasta detsembriks. 

Viimati uuendatud: 08.11.2018 - 01:50