• A
  • +

Justiitsministeeriumi aasta projekt on maksekäsukeskus

PrintPDF Jaga

Justiitsministeeriumi 2009. aasta projekti tiitli võitis maksekäsukeskus, mis alustas täiselektroonilisena tööd Pärnu maakohtu Haapsalu kohtumajas 1. jaanuaril.

Justiitsministeeriumi asekantsleri Marko Aaviku sõnul menetletakse maksekäsukeskuses rahalisi nõudeid umbes kolm korda kiiremini kui varasemalt maakohtutes. „Tänu maksekäsukeskusele saavad inimeste võlaasjad nüüd kiiremini lahendatud ning teisalt on maakohtutel enam aega tegeleda mitterahaliste kaasustega.“

Alates käesoleva aasta algusest saab maksekäsu kiirmenetluse avaldust esitada üksnes elektrooniliselt portaali E-toimik kaudu. „Arvestades rahaliste asjade menetlemise iseloomu ja tänapäeva tehnilisi võimalusi, oli selge, et pabermenetlus ei rahuldanud enam ei kohtuid ega kohtusse pöördujaid – kohtutelt nõudis see aasta-aastalt üha enam tööjõuressursi ning kohtusse pöördujad ei olnud rahul menetluse tähtaegadega,“ selgitas Aavik.

Elektroonilise menetluse puhul saab isik esitada oma nõude kohtule senisest lihtsamalt ja mugavamalt. Ka saab avalduse esitaja oma nõude menetlemise kulgu jälgida nüüd otse internetis, et olla pideval kursis sellega, mis tema kohtuasjaga parasjagu kohtus tehakse. Samuti võimaldab see kohtul menetleda avaldusi infosüsteemi abil lihtsamalt ja kiiremini.

„Maksekäsu elektrooniline menetlus on täitnud neid suuri ootusi, mis meil seda luues olid ning võimaldab pakkuda olulisemalt efektiivsemat õigusemõistmist,“ sõnas Aavik. „Maksekäsukeskuse loomine ning  maksekäsu kiirmenetluse avalduste elektroonilise menetlemise koondamine ühte füüsilisse asukohta on süsteemi veelgi tõhusamaks muutnud.“

Maksekäsumenetlust toetavad infosüsteemid rakendati esmakordselt 2008. aasta juulis Pärnu maakohtu tööpiirkonnas. Alates 2008. aasta oktoobrist sai  maksekäsukeskusele elektrooniliselt esitada maksekäsu avaldusi üle-eestiliselt E-Toimiku kaudu, kuid paralleelselt säilis võimalus esitada avaldus maakohtutele paberil. Alates käesoleva aasta algusest saab maksekäsu avaldusi esitada ainult elektrooniliselt maksekäsukeskusele.

Maksekäsu kiirmenetlus on lihtsustatud kirjalik kohtumenetlus, mis võimaldab hagimenetlusest kiiremini ja väiksemate kuludega saada võlga välja mõistvat kohtulahendit rahalistes nõuetes.

Lugupidamisega
Diana Kõmmus

Justiitsministeerium
Avalike suhete talitus
Tel. 620 8118
GSM 533 15431
diana.kommus@just.ee

Viimati uuendatud: 08.11.2018 - 01:50