• A
  • +

Justiitsministeeriumi aasta projekti tiitli pälvis korruptsioonivastane strateegia

PrintPDF Jaga

Justiitsministeeriumi 95. aastapäeva tähistamise raames kuulutati eile õhtul välja ka aasta projekt, milleks valiti korruptsioonivastane strateegia aastaiks 2013–2020, mis seab eesmärgiks Eesti jõudmise kõige vähem korrumpeerunud riikide sekka.

„Korruptsioonivastane strateegia koostamine oli ja elluviimine saab olema väga ambitsioonikas projekt. Kui 2012. aastal oli Transparency Internationali korruptsiooni tajumise indeksi kohasel Eesti tabelikoht maailmas 32, siis uues strateegias toodud tegevuste abil tahame jõuda kõige vähem korrumpeerunud riikide rühma, kus täna on näiteks põhjamaad,“ iseloomustas justiitsminister Hanno Pevkur strateegia sihte.

Strateegia tugineb peamiselt korruptsiooniuuringule, mille alusel seati eesmärgiks suurendada korruptsiooniteadlikkust, muuta riigi ja omavalitsuste tegevused läbipaistvamaks ning edendada korruptsioonikuritegude uurimist. Selle väljatöötamise peamised eestvedajad olid justiitsministeeriumi analüüsitalituse juhataja Mari-Liis Sööt ja sama talituse nõunik Urvo Klopets. Strateegiat aitas kokku panna 119 osalist avalikust sektorist ja vabaühendustest.

Pevkuri sõnul tehti strateegia väljatöötamisel märkimisväärselt laialdast koostööd ministeeriumide ja vabaühendustega ning silmapaistev oli ka strateegia kokkupanemisele eelnenud analüütiline töö, millest võivad eeskuju võtta kõik strateegiate koostajad. „Aga esmatähtis on muidugi strateegias toodud tegevuste elluviimine ja nende mõju ühiskonnale. Samuti väärib märkimist, et nähes enesekriitiliselt oma tegevuses veel tublisti arenguruumi, tuuakse Eestit rahvusvahelises plaanis sageli inspireerivaks eeskujuks,“ rääkis Pevkur aastaprojekti väljakuulutamisel.

Korruptsioonivastast poliitikat juhib ja strateegia elluviimist koordineerib justiitsministeerium, tegevusi viivad ellu kõik ministeeriumid ja valitsusasutused. Tähtis roll on valdkondlikel korruptsioonivastastel võrgustikel (nt tervishoiuasutuste võrgustik, õiguskaitseasutuste ja omavalitsuste võrgustik jne), kelle esindajad kohtuvad justiitsministeeriumi eestvedamisel paar korda aastas, et arutada valdkonnas toimuvat ja lahendust nõudvaid teemasid.

Justiitsministeeriumi aasta projekti tiitli lõppvooru nominentideks olid veel kogu haldusala kattev dokumendihaldussüsteem, vanglateenistuse kolimine Ida-Virumaale ning karistusregistri Siseministeeriumi haldusalast ületoomine ja korrastamine.

 

Viimati uuendatud: 08.11.2018 - 01:50