• A
  • +

Justiitsministeeriumi haldusalas koondatakse 70 inimest

PrintPDF Jaga

Justiitsministeerium on viinud läbi kohtulike registrite organisatsiooni reformi, mille tulemusena koondatakse sellel aastal 70 ametikohta ehk 45% personalist. Teenistusse jäänud ametnike palka tõstetakse oluliselt.

„Kuna kohtunikuabide ja registritöötajate palk on hetkel oluliselt madalam teiste sarnase väärtusega töö tegijate omast, suunatakse organisatsiooni optimeerimise tulemusena kokku hoitud raha teenistusse jäävate ametnike töötasu konkurentsivõimelisele tasemele tõstmiseks ja vajalikeks arendustegevusteks. Kohtunikuabide kehtiv ametipalk on 1315 eurot, seda suurendatakse väljaspool Harju- ja Tartumaad tegutsevate kohtunikuabidel 1875 euroni,“ ütles justiitsminister Urmas Reinsalu.

Reformi osana muudeti kinnistus- ja registritoimikute pidamine digitaalseks, vaadati üle ja optimeeriti töökorraldus ja –protsessid. Selle tulemusena koondatakse 2015. aastal 70 ametikohta ning alates 2016. aastast töötab registreid pidavas organisatsioonis senise 159 inimese asemel 89 inimest. 

2014. aasta sügisel otsustas valitsus viia kohtulike registrite Tallinnas ja Tartus asuvad töökohad väiksematesse regionaalkeskustesse. See tähendab, et ametisse jäävate teenistujate ametikohad paiknevad alates 1.08.2015 Jõhvis, Rakveres, Pärnus, Haapsalus ja Raplas ning alates 1.01.2016 ka Valgas, Võrus ja Põlvas. Töö toimub osalt kaugtöö korras.

Muudatus on seotud ka kohtulike registrite halduskorralduse reformiga, mille käigus viidi registrite pidamine alates 1.01.2015 Tartu maakohtu struktuuri ühtse juhtimise alla.

Ümberkorralduste tulemusena säästetakse alates 2016. aastast majandamis- ja personalikuludelt kokku 940 000 eurot aastas. 

Viimati uuendatud: 08.11.2018 - 01:50