• A
  • +

Justiitsministeeriumi küsitlus: inimesed tunnevad end oma kodukandis üha turvalisemalt

PrintPDF Jaga

10.01.2018. Justiitsministeeriumi iga-aastasest väiksest ohvriuuringust selgus, et kuritegudega kokku puutunud inimeste osakaal ja ka narkoprobleemi nähtavus on vähenenud. Samal ajal on tugevnenud turvatunne tervikuna. Põhjalikku 2017. aasta kriminaalstatistikat esitleb justiitsministeerium jaanuari lõpus.

Justiitsminister Urmas Reinsalu märkis, et ehkki väikeses ohvriuuringus kajastatud juhtumid ei pruugi olla kuriteod õiguslikus mõttes, täiendavad need ametlikku statistikat. „Kui vaadata viimaseid eurobaromeetri küsitlusi, on Eesti elanike mure kuritegevuse pärast umbes neli korda väiksem Euroopa keskmisest. Rõõmustab ka see, et inimesed tunnevad end oma kodukandis üha turvalisemalt. Siiski ei julge umbes 3% vastanutest kuriteo kartuse tõttu pimedas väljas liikuda ja meie ülesandeks on tagada, et ka nemad sellest hirmust vabaks saaksid,“ rõhutas Reinsalu.

Kui 2016. aastal langes kuriteoohvriks 7% vastanutest, siis möödunud aastal oli see näitaja 5%. Kuritegudest politseile teatamine püsib ligikaudu samal tasemel.

Möödunud aasta jooksul langes 12% vastanuist pettuse ohvriks kauba müümisel või teenuse osutamisel, 3% isiklike asjade varguse ohvriks, 2% vägivallaga ähvardamise ohvriks ning 1% kallaletungi, röövimise või varguse ohvriks. Kuriteo ohvriks langemist rahvuse, rassi, nahavärvi, religiooni, puude või seksuaalse orientatsiooni tõttu märkis 1% vastanuist.

Samas tunneb end oma kodukandis pimedas üksinda liikudes turvaliselt 76% vastanuist ning tõusnud on turvatunne naiste hulgas: end „täiesti julgelt“ tundvate naiste osakaal tõusis 22%-lt (2016. aastal) 30%-le.

Narkootikumidega seonduvat, nt tarvitamist või kauplemist, oli kodukandis viimase aasta jooksul vahetevahel või sageli näinud 12% vastanutest. Narkoprobleem on olnud enam märgatav Tallinnas ja Ida-Virumaal (mõlemas piirkonnas oli narkootikumidega seonduvat vahetevahel või sageli näinud 24% vastanutest).

Justiitsministeeriumi väikest ohvriuuringut tellitakse aastast 2010. Küsitlustöö viis läbi Turu-uuringute AS ja sellele vastas 1011 inimest, kellelt uuriti kokkupuuteid kuritegevusega jm seonduvaid teemasid.

Viimati uuendatud: 08.11.2018 - 01:50