• A
  • +

Justiitsministeeriumi õiguspoliitika asekantslerina jätkab Kai Härmand

PrintPDF Jaga

Justiitsminister Urmas Reinsalu kinnitas täna õiguspoliitika asekantsleri ametisse uuesti Kai Härmandi, kes asus sellele ametikohale 2012. aasta septembris.

Riigisekretär kuulutas õiguspoliitika asekantsleri ametikohale 12. mail välja avaliku konkursi, kuna asekantsleri ametiaja tähtaeg sai läbi. Konkursi tulemusena esitas tippjuhtide valikukomisjon justiitsministrile ametisse kinnitamiseks Kai Härmandi.

„Kai Härmand on ennast tõestanud võimeka juhina. Ta on üks seadusloome vähendamise kava väljatöötajaid, mille ellurakendamine on praeguse valitsuse prioriteediks. Arvestades tema kogemusi, on ta õige inimene esindama justiitsministeeriumit ka 2018. aastal Euroopa Liidu Nõukogu eesistumisel valdkonna juhina,“ ütles justiitsminister Urmas Reinsalu.

Härmand on omandanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas teadusmagistri kraadi ning hetkel õpib ta sama ülikooli doktorantuuris. Enne justiitsministeeriumisse tööle asumist töötas ta alates 1999. aastast tsiviilasjade kohtunikuna Tallinna linnakohtus, mis hiljem muudeti ümber Harju maakohtuks. Lisaks kohtunikutööle on Härmand õpetanud tudengeid Tartu Ülikoolis ning jaganud oma kogemusi Eesti Õiguskeskuse ja Eesti Juristide Liidu korraldatud koolitustel. Ta on olnud üheksa aastat Eesti Vabariigi esindaja Euroopa Patendiameti laiendatud apellatsioonikojas.

Õiguspoliitika asekantsleri põhiülesanneteks on riigi õiguspoliitika kavandamine ja elluviimine ning õigusloome koordineerimine, hoolitsedes samas õiguse süsteemse arendamise tagamise eest. Uue ametiaja peamiseks väljakutseks on õigusloome mahu vähendamise programmi elluviimine, riigi halduskorralduse moderniseerimine ning Eesti EL nõukogu eesistumise ettevalmistamine ja juhtimine oma valdkonnas.

Õiguspoliitika asekantsleri ülesandeks on ka andmekaitse inspektsiooni ja patendiameti tegevuse korraldamine ja järelevalve seadusega ettenähtud alustel ja korras.

Viimati uuendatud: 08.11.2018 - 01:50