• A
  • +

Justiitsministeeriumi peamiseks prioriteediks järgmisel aastal on kiire ja kvaliteetne kohtumenetlus

PrintPDF Jaga

Vabariigi Valitsus kiitis täna heaks 2014. aasta riigieelarve eelnõu. Justiitsministeeriumi peamiseks prioriteediks järgmisel aastal on kohtureformiga jätkamine. Samuti võib järgmise aasta suurematest tegevustest välja tuua uue Tallinna kohtumaja ehitamiseks vajalike ettevalmistustööde alustamise ja tasuta õigusabi andmiseks vahendite suurendamise.


„Valitsusel on soov tõsta kohtumenetluse kvaliteeti ja seeläbi vähendada ka kohtumenetluste pikkust. Sel aastal alguse saanud kohtureform jätkub järgmisel aastal Tartu piirkonnas. Tegemist on kohtusüsteemis olulise struktuurse muutusega – kohtunike kõrval asuvad kohtunikke abistama seniste konsultantide asemel kohtujuristid, kellele on seatud kõrgemad haridus- ja kutsenõuded. Sel aastal Harju Maakohtus alguse saanud muudatused näitavad, et kohtujuristide lisandumine aitab kohtunikel kiiremini kvaliteetse kohtuotsuseni jõuda,“ ütles justiitsminister Hanno Pevkur eelarve peamist prioriteeti kommenteerides.

Lisaks otsustas valitsus alustada vajalikke tegevusi Tallinnasse uue kohtuhoone rajamiseks. „Ei ole normaalne, et pealinnas on mõni kohtumaja nii halvas seisus kui Liivalaia kohtumaja, kust mõni süüdistatav lausa läbi akende põgeneda on proovinud. Auasi on ehitada riigi 100. sünnipäevaks suurima kohtuasjade arvuga Harju Maakohtule uus maja ja selleks on juba järgmisel aastal plaanis koostöös Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsiga läbi viia idee- ja arhitektuurikonkurss, leidmaks pealinna kohtumajale sobivaim lahendus. Uue hoone asukohaks saab kõikidele transpordiliikidele väga hästi ligipääsetav Lubja 4 kinnistu,“ täpsustas Pevkur. 

2014. aastal suureneb ka tasuta õigusabi andmiseks eraldatud summa ligikaudu 20% ehk 130 tuhande euroni. Õigusnõu rahastamise kasv tähendab, et inimeste näost-näkku, aga ka internetis nõustamise maht ning kättesaadavus, suureneb. 2013. aastal pakutakse inimestele õigusalast nõustamist suurimates Eesti linnades ning internetikeskkondades juristaitab.ee ja perekool.ee. Samuti on tasuta konsultatsioonid suunatud puuetega inimestele. 

Lisaks saab ühe positiivse uudisena välja tuua, et Euroopa Komisjon otsustas rohkem kui 150 tuhande euroga toetada Justiitsministeeriumi projekti „Kannatanu toetamine kriminaalmenetluses: inimkaubanduse vastu võitlemise koolitus kriminaalõigussüsteemi praktikutele“. Toetusele lisandub omafinantseering 10%. Eesti, Läti, Leedu, Rootsi ja Bulgaaria koostöös ellu viidava projekti eesmärk on tõsta politseiametnike, prokuröride ja kohtunike teadlikkust ohvrite paremast kohtlemisest kriminaalmenetluses ning ka inimkaubanduse ja perevägivalla ohvrite kaitsest. Projekti raames töötatakse välja koolitusprogramm õiguskaitseorganite spetsialistidele, korraldatakse töötubasid ja õppevisiite. Projekt saab uue aasta hakul alguse kolmepäevase koolitusega Eestis, millele oodatakse kuni 50 osalejat, ning kestab poolteist aastat, lõppedes teavituskampaaniaga. 

 

Viimati uuendatud: 08.11.2018 - 01:50