• A
  • +

Justiitsministeeriumis arutatakse täna vägivalla vähendamise tulevikusuundi

PrintPDF Jaga

Justiitsministeeriumis koguneb täna kell 14 ümarlaud, et arutada „Vägivalla vähendamise arengukava koostamise ettepanekule“ esitatud arvamusi.

Kohtumisel arutatakse erinevate osapoolte tehtud ettepanekuid, milliseid teemasid ja probleeme peaks uus vägivalla vähendamise arengukava käsitlema. Näiteks kuidas jõuda selleni, et suurem tähelepanu läheks tagajärgedega tegelemiselt ennetusele. Eraldi tähelepanu pööratakse naiste- ja lastevastase vägivalla ennetamisele, samuti ohvrite toetamisele ja vägivallatsejate retsidiivsuse vähendamisele. Lisaks arutatakse, kas teha strateegia kitsamatele teemadele keskenduv või laiahaardeline.

Kohtumisel osaleb üle 50 ministeeriumite, nende allasutuste, ülikoolide ja vabaühenduste esindajat.

 

Viimati uuendatud: 08.11.2018 - 01:50