• A
  • +

Justiitsministeeriumis esitleti „Lapse küsitlemise käsiraamatut“

PrintPDF Jaga

25.01.2017 Justiitsministeeriumis esitleti täna „Lapse küsitlemise käsiraamatut“, mis on mõeldud kõigile lastega kokku puutuvatele spetsialistidele, kel on vaja lastega keerukatel teemadel vestelda. Raamatut esitlesid selle autorid Anneli Liivamägi-Hitrov ja Kristjan Kask.

„Erinevate riigiasutuste ühiseks prioriteediks on juba aastaid olnud lastevastaste kuritegude tõhus menetlemine. Laste turvalisuse tagamiseks ja selleks, et nad ei tunneks kokkupuutel õiguskaitseasutustega enda uuesti ohvrikslangemist, on väga oluline, et lastega kokku puutuvad spetsialistid oleksid professionaalsed ja läheneksid laste muredele delikaatselt,“ ütles raamatu esitlusel justiitsminister Urmas Reinsalu.

Lapsesõbralikkust mõjutavad mitmed erinevad tegurid: täiskasvanute keelekasutus, keskkond ja ruum, kohal viibivad inimesed ja nende välimus,  juhtumi olemus, traumeeriva kogemuse meenutamine, korduvad ülekuulamised, lapse erivajadused. „Me saame pidevalt ja veel rohkem teha selleks, et laste kohtlemine õiguskaitse-, tervise- või sotsiaalvaldkonnas oleks lapsesõbralikum – et lapsed tunneksid ennast turvaliselt,“ lisas Reinsalu.

Raamat aitab paremini mõista lapse vajadusi ja väljendusviise, mõeldes eelkõige lapse turvalisusele. Raamatu abil on võimalik saada juurde või kinnistada koolitustel omandatud teadmisi lapse psühholoogiast, arengust ning viisidest, kuidas sõltuvalt eesmärgist ning vajadusest lapsega vestelda. Raamat ei asenda, küll aga toetab spetsialistide erinevatel koolitustel omandatut ning innustab otsima täiendavaid teadmisi, saama paremaks lapse õiguste tagajaks.

Esitlusest võtsid osa erialaspetsialistid: kohtunikud, politseiametnikud, prokurörid, advokaadid, ohvriabi- ja lastekaitsjetöötajad.

Raamat on valminud justiitsministeeriumi ja siseministeeriumi koostöös. Tegemist on täiendatud väljaandega 2012. aastal koostatud raamatule. Varasemalt oli raamat kättesaadav vaid kohtunikele, kuid nüüd kõigile huvilistele. Esmakordselt on raamat ka trükitud ja kriminaalpoliitika veebist kättesaadav. 

Viimati uuendatud: 08.11.2018 - 01:50