• A
  • +

Justiitsministeeriumis toimus täna ümarlaud pagulaspoliitika teemal

PrintPDF Jaga

Justiitsministeeriumis toimus täna ümarlaud, et arutada seoses pagulaspoliitika kujundamisega inimeste põhiõiguste kaitse ja avaliku korra tagamise küsimuste üle.

„Seoses pagulaste vastuvõtmisega on kerkinud mitmeid olulisi küsimusi, mis vajavad lahendamist ka juriidilisel tasemel. Probleemid on võimalik lahendada, kui need varakult läbi mõtestada, mistõttu kutsusingi kokku ümarlaua, et kuulata erinevate osapoolte arvamusi,“ ütles justiitsminister Urmas Reinsalu. „Nende küsimuste lahendamisel on oluline, et asjad ühiskonnas läbi räägitaks, sest see aitab võtta maha ühiskonnas hirmusid ja vältida vaenu.“

Reinsalu sõnul paneme me ise Eestis paika reeglid, mida kõik inimesed peavad täitma. Ümarlaual osalejad tõdesid, et just nüüd on õige hetk need küsimused läbi töötada ja valikud langetada.

Minister rääkis, et peame juhinduma sellest, millised on meie ühised väärtused, ühiselu alused ja kuidas tagada selle taustal inimeste põhiõiguste kaitse.

„Tähtis on, et oleks selge: ekstremismil ei ole Eestis kohta ja tulevased õiguslikud ettepanekud peavad andma sellekohase kindla signaali. On palju äärmuslikke tavasid nagu sundabielud või naiste ümberlõikamine. Need on vastuolus inimeste põhiõigustega ja Eesti karistusõigus peab neid käsitlema kuritegudena,“ selgitas justiitsminister.

Samuti on ministri sõnul juba pikalt arutatud näokatete lubatavuse või keelamise küsimust. „Suurim arutelukoht on täna selle küsimuse juures lisaks julgeoleku aspektile see, millised on meie väärtused ja kuidas meie ühine elu on Eestis on korraldatud,“ lisas ta.

Ümarlaual osalesid siseministeeriumi, sotsiaalministeeriumi, haridusministeeriumi, õiguskantsleri kantselei, inimõiguste instituudi, naisühenduste ümarlaua, lastekaitse liidu, Eesti kirikute nõukogu ja islamikogukonna esindajad.

Viimati uuendatud: 08.11.2018 - 01:50