• A
  • +

Justiitsminister allkirjastab järgmisel nädalal Istanbuli konventsiooni

PrintPDF Jaga

Täna andis Vabariigi Valitsus justiitsministrile volituse allkirjastada 2. detsembril Strasbourgis Euroopa Nõukogu naistevastase ja perevägivalla ennetamise ja tõkestamise konventsiooni ehk nn Istanbuli konventsiooni.

„Pärast kuudepikkust ettevalmistustööd on mul võimalik Istanbuli konventsioon allkirjastada, see on nii meie maja kui koostööparterite suure ühise töö vili. Konventsiooniga liitudes peab ka Eesti sarnaselt enamusele Euroopa riikidele pöörama võitluses vägivallaga uue lehekülje, Eesti riigi seisukohalt on tegemist murranguga naistevastase vägivalla vähendamises ja ennetuses,“ ütles justiitsminister Andres Anvelt.

Istanbuli konventsioon on riikide ülene kokkulepe, mis seab esikohale vägivalla all kannatanud, paneb riigile kohustused pakkuda neile võimalikult palju tuge ja teenuseid, juurutab ühiskonnas mõistmist, et vägivallal – eelkõige naistevastasel ja peresisesel vägivallal– puudub igasugune õigustus ning rõhutab, et vägivallaakt lapse juuresolekul on vägivalla raskeim vorm.

Konventsiooniga liitumine suunab senisest suuremat tähelepanu naistevastase vägivalla ennetusele – kampaaniatele teadlikkuse tõstmiseks, koolitustele, õppematerjalide väljatöötamisele koolide jaoks, tugiteenuste pakkumisele, ohvrite nõustamisele, naiste ja meeste vahelise võrdõiguslikkuse edendamisele jne. 

„Uuringud ütlevad, et laps vägivalla tunnistaja või selle kaudse kogejana kannab seda endaga kaasa ka täiskasvanuna. Seetõttu peame tegutsema selle nimel, et noores eas ei tekiks lastel arusaama naistevastasest vägivallast kui normaalsest nähtusest,“ selgitas justiitsminister. 

Pärast konventsiooni heakskiitmist ja allkirjastamist tuleb konventsioon ratifitseerida riigikogus.

Konventsioon avati allkirjastamiseks välisministrite kohtumisel 10. mail 2011 Istanbulis. 2014. aasta 12. novembri seisuga on konventsiooni allkirjastanud 36 riiki ja ratifitseerinud 15 riiki: http://www.conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=210&CM=&DF=&CL=ENG

Viimati uuendatud: 08.11.2018 - 01:50