• A
  • +

Justiitsminister andis riigikogule üle põhiseaduse asjatundjate kogu tegevusaruande

PrintPDF Jaga

20.02.2019 Justiitsminister Urmas Reinsalu andis riigikogule üle põhiseaduse asjatundjate kogu tegevusaruande, mis annab ülevaate võimalikest tulevastest kaalumist väärivatest riigiõiguslikest täiendustest Eesti põhiseaduses.

„Ettepanekute mõte on anda saja-aastases Eesti Vabariigis riigiõiguslik kaugvaade selleks, et osundada probleemidele ja arengutele, millega Eesti tulevikus silmitsi seisab,“ sõnas Urmas Reinsalu.

Asjatundjate kogu jagas käsitlemist vajavad riigiõiguslikud teemad seitsmesse suurde valdkonda: Euroopa Liit ja suveräänsus, riigikaitse ja NATO, riigikorraldusõigus, kohtud, kohalik omavalitsus, demokraatia rakendamine ning põhiõigused ja vabadused. Igale valdkonnale määrati raportöör, kes esitas oma vaate koos konkreetsete ettepanekutega. Raportöörideks olid Madis Ernits, Märt Rask, Rait Maruste, Priit Pikamäe, Jüri Adams, Allar Jõks ja Uno Lõhmus.

Raportööride ettepanekute alusel koostas justiitsministeerium oma ettepanekud. Ettepanekud ei peegelda asjatundjate kogu kui terviku seisukohta.

Justiitsminister tõi esile ka mõned põhimõtteliselased seisukohad, mis raportööride poolt esile tõusid. „Näiteks, et Eesti põhiseaduse aluspõhimõtted peavad jääma muutumatuks ning inimestel on vaja uusi põhiõigusi ja nende kaitset. Samuti, et riigikaitse korraldus peab põhiseaduses olema tõhusam,“ ütles Reinsalu.

Asjatundjate kogu raporti koostamisel oli üheks sisendiks ka 20 aastat tagasi endise justiitsministri Paul Varuli juhitud põhiseaduse juriidilise ekspertiisi komisjoni koostatud raport. Toona ei olnud Eesti veel Euroopa Liidu ega NATO liige, samuti ei olnud välja kujunenud asjakohast kohtupraktikat.

Täpsemat infot põhiseaduse asjatundjate kogu töö osas leiab siit.

Viimati uuendatud: 21.02.2019 - 13:50