• A
  • +

Justiitsminister andis valitsusele ülevaate korruptsioonivastase strateegia täitmisest

PrintPDF Jaga

14.06.2018. Korruptsioonivastase strateegia 2013-2020 raames oli 2017. aastal kõrgendatud tähelepanu all teadlikkuse tõstmine erinevates elanikegruppides, erilist tähelepanu pöörati KOVide ja haridussektori korruptsiooni teadlikkuse suurendamisele. Valitsus kiitis heaks ettepaneku töötada välja seadusandliku võimu põhimõtted suhtlemiseks huvirühmadega kogu õigusloome protsessis.

„Üldiselt võib öelda, et töö korruptsiooni ennetamisel ning selle osas teadlikkuse tõstmisel on olnud tugev. Inimesed oskavad korruptsiooni märgata ja sellest teada anda ning seda näitavad ka numbrid – aastaga suurenes kriminaalasjade arv 54-lt 70-le,“ ütles justiitsminister Urmas Reinsalu.

„Oluline väljakutse korruptsioonivastase strateegia täitmises seisab meil ees avaliku sektori korruptsiooni ennetamisel,“ lisas Reinsalu. „Paigalseis on olnud ka tervishoiu korruptsiooni vältimisel, seda peegeldab ka viimane korruptsiooniuuring. Selle kohaselt eeldavad elanikud altkäemaksu, vastuteeneid ja kingitusi enim arstidega suheldes. Kuigi tervishoiuvaldkonnas on välja töötatud huvide konflikti vältimise juhis, ei ole seda seni tõhusalt rakendatud.“

2018. a Transparency Internationali korruptsiooni tajumise indeksis on Eesti maailma kõige vähem korrumpeerunud riikide rühmas 71 palliga 100st (indeksi väärtus peab olema üle 64 palli). Eesti on 21. kohal 180 riigi seas. Viimastel aastatel on Eesti igal aastal koha võrra oma positsiooni parandanud.
Elanike hinnang riigi tegevusele korruptsiooni ennetamisel on Eurobaromeetri uuringu järgi Eestis tõusnud 32%-lt (2012. aastal) 34%-le (2017. aastal) ehk uuringu järgi arvab üle kolmandiku elanikkonnast, et valitsuse jõupingutused korruptsioonivastases võitluses on tulemuslikud. 

Lisaks korruptsiooni ennetamise ning sisekontrollisüsteemi kujundamise juhendile kohalikes omavalitsustes koostas justiitsministeeriumi töörühm möödunud aastal 11 ettepanekut, kuidas omavalitsustes korruptsiooni vähendada ja läbipaistvust suurendada.

2017. aastal viidi läbi ka mitmeid uuringuid ja analüüse – näiteks kohalike omavalitsuste korruptsiooniriskide analüüs, hoiakud avalikus sektoris või korruptsioon hariduse valdkonnas. Ühtlasi koostati ettevõtjatele suunatud ärikorruptsiooni müüte murdev rakendus Müüdimurdja, korraldati artiklikonkurss ajakirjandustudengitele, viidi läbi sotsiaalkampaania „Vali aus ülevaatus“ ja koostati õppematerjal meditsiinitudengitele.

Läbiviidud uuringutega on võimalik tutvuda leheküljel www.korruptsioon.ee.

Viimati uuendatud: 08.11.2018 - 01:50