• A
  • +

Justiitsminister Anvelt kutsus Balti kolleege üles tihedamaks julgeolekualaseks õiguskoostööks Euroopa Liidus

PrintPDF Jaga

Täna Vilniuses Läti ja Leedu justiitsministriga kohtunud Andres Anvelt juhtis kolleegide tähelepanu vajadusele teha senisest tihedamat koostööd Balti riikide õigusruumi kujundamisel, Euroopa Liidus väikeriikide õiguslike huvide esindamisel ja julgeolekuvaldkonna õigusruumi tugevdamisel.


„Balti riigid peavad õiguslike huvide kaitsmisel rohkem koostööd tegema ja näitama, et me ei tegutse üksi, vaid oleme valmis esindama teineteise huve kui ühise regiooni huvi,“ ütles justiitsminister Andres Anvelt. „Oleme õigusriigid ja peame tagama sõnavabaduse, samas ka riigi julgeoleku. Kuigi meie riigi kaitsevõimekus ei ole kunagi olnud nii suur kui täna, on meie regioonis toimuvad sündmused kahtlemata ärevusttekitavad. Meie roll justiitskoostöö vallas on seljad kokku panna ja võtta prioriteediks kõik see, mis puudutab õigusruumi ka julgeoleku aspektist. Siinjuures peaks kindlasti õppima teineteise kogemustest, näiteks õiguslikest ja demokraatlikest tegevustest Euroopa Liitu ja meie riike mustavate propagandamasinate ohjeldamisel.“ 

Kohtumisel arutati ka euro kasutuselevõttu Leedus ning eelkõige arutati euro kasutuselevõtu mõju kuritegevusele. Justiitsminister Andres Anvelt tõi välja, et kuritegevusega ja võltsimiste kasvuga seotud negatiivsed ennustused Eestis ei realiseerunud. „Eesti puhul maandas raha võltsimise kasvu riske turu väiksus, mis ei tee Eestit kuritegelikele gruppidele atraktiivseks. Teine oluline tegur on sularaha väike osakaal rahakäibes – võrreldes teiste riikidega kasutatakse Eestis märksa enam kaardimakseid.“

Eesti, Läti ja Leedu justiitsministrid rääkisid ka Euroopa Liidu justiitsala tulevikust ning käimasolevatest algatustest, nagu näiteks Euroopa Prokuratuuri loomine. Samuti käsitleti Leedu möödunud eesistumisaja kogemusi ning arutati Läti eesistumise prioriteete aastal 2015. Baltimaade justiitsministrid rääkisid ka uue Läti vangla ehitusest, kus võetakse eeskujuks Eesti kambertüüpi Viru Vangla projekt ja kogemused.


Lugupidamisega
Katrin Lunt
Avalike suhete juht
Justiitsministeerium
Tel 620 8118; 527 6806
katrin.lunt@just.ee

Viimati uuendatud: 08.11.2018 - 01:50