• A
  • +

Justiitsminister arutab loomeliitudega autoriõiguse seaduse eelnõu muutmist

PrintPDF Jaga

Justiitsminister Andres Anvelt kutsus täna kokku ümarlaua, et arutada loomeliitudega autoriõiguse seaduse eelnõu projekti jaoks välja pakutud uusi lahendusi novembris toimunud kohtumise järel.

„Selge on see, et autoriõigus vajab kaasajastamist, kuid tähele tuleb panna, et Eesti autorid on maailma mõistes unikaalsed ning meie kohus on neid kaitsta. Seetõttu tahamegi enne eelnõuga edasi liikumist arutada koos loomeliitudega põhjalikult läbi punktid, mis puudutavad teose muutmisõigust, audiovisuaalse teose õiguste üleminekut, nn tühja kasseti tasu ning teose rendiõigust ja tasu. Selleks kutsusingi täna kokku ümarlaua, mis on jätkuks juba novembris toimunud arutelule,“ ütles justiitsminister Andres Anvelt.

Justiitsministeerium esitab tänasel arutelul oma ettepanekud eelnõu projekti muutmiseks nii, et näiteks nn muutmisõiguse regulatsioon pakub autorile läbirääkimistel oluliselt tugevamat kaitset kui kehtiv õigus, sätestades konkreetsed tingimused muutmisõigusega tehingu tegemiseks. Nendest tingimustest mittekinnipidamisel on kokkulepe vastavas osas tühine.

Teise olulise muudatusena on eelnõu projekti viimases versioonis audiovisuaalse teose autorite õiguste kaitse regulatsioon osas pöördutud suuresti tagasi kehtiva õiguse juurde, öeldes, et audiovisuaalse teose autorite õigused lähevad juba seaduse alusel filmitootjale üle. Samuti on audiovisuaalse teose autoritele tagatud tasu saamise õigus filmi edasisel kasutamisel, kuid võrreldes kehtiva õigusega on sätestatud loetelu kasutusviisidest, mille eest tasu on võimalik saada.

Kolmanda muudatusena saab välja tuua nn tühja kasseti tasu temaatika ehk eelnõu projekti viimase versiooni järgi maksavad nimetatud tasu isiklikuks otstarbeks kopeerimist võimaldavate seadmete ja vahendite maaletoojad ja tootjad.

Lisaks aruteludele loomeliitudega tuleb eelnõu koostamise käigus läbi rääkida ka teiste huvirühmade, sealhulgas ettevõtjate esindajatega.

Viimati uuendatud: 08.11.2018 - 01:50