• A
  • +

Justiitsminister esitab andmekaitse inspektsiooni peadirektori kandidaadiks Pille Lehise

PrintPDF Jaga

10.05.2019. Justiitsminister Raivo Aeg esitas andmekaitse inspektsiooni peadirektori kandidaadiks Pille Lehise. Põhiseaduskomisjon arutab kandidaadi sobivust 14. mail. Heaks kiitmise korral esitab justiitsminister peadirektori ametisse nimetamise ettepaneku seejärel vabariigi valitsusele.

„Pille Lehis on võimekas juht, kelle pikaajaline kogemus maksu- ja tolliametis on andnud korraliku pagasi meeskonna ja ka protsesside juhtimises ning strateegilises planeerimises. Ühtlasi on tal tööalane kokkupuude nii andmekaitse- kui finantsvaldkonnaga ning tal on olemas ka rahvusvahelise koostöö kogemus. Olen enam kui kindel, et ta suudab oma senise kogemusega rikastada nii andmekaitse inspektsiooni sisemist kui ka piiriülest koostööd,“ ütles justiitsminister Raivo Aeg.

Pille Lehisel on magistrikraad õigusteadustes ning tema tugevuseks on haldusõiguse ja avaliku sektori toimimise tundmine. Peadirektori ametikohal näeb Lehis oma olulisemate väljakutsetena andmekaitse inspektsiooni rolli tugevdamist ühiskonnas proaktiivsema suhtlemise ning teavitustegevusega, aga ka koostöö parandamist riigi, erasektori ja kodanikega.

Avaliku konkursi andmekaitse inspektsiooni peadirektori ametikohale korraldas riigikantselei juures tegutsev avaliku teenistuse tippjuhtide valiku komisjon. Peadirektori ametiaeg kestab viis aastat.

Viimati uuendatud: 14.05.2019 - 04:50