• A
  • +

Justiitsminister: Euroopa Liit peab võtma suurema vastutuse inimsmugeldajate karistamisel

PrintPDF Jaga

Justiitsminister Urmas Reinsalu osales täna Luksemburgis toimuval Euroopa Liidu justiits- ja siseküsimuste nõukogu istungil, kus justiitsministrid käsitlesid muuhulgas ka rändekriisiga seotud õiguslikke küsimusi.

Arutelu keskendus eelkõige rändekriisiga kaasneva inimsalakaubanduse ning rassismi ja ksenofoobia vastu võitlemise küsimustele.  Ministrid tõdesid, et tuleb otsida uudseid võimalusi ja operatiivseid lahendusi inimsalakaubanduse probleemidele.  Eraldi rõhutati vajadust tõhustada koostööd kolmandate riikidega, sealhulgas Euroopa Liidu välispiiridel. Eurojusti roll peaks olema senisest suurem nii paremate praktikate vahetamisel kui ka koostöö korraldamisel. 

"Nii Euroopa Liidul kui liikmesriikidel peaks olema inimsalakaubanduse osas senisest suurem roll ning tuleks suurendada  koostööd ja infovahetust nii liikmesriikide vahel kui ka päritolu- ja transiitriikidega. Kuna inimsalakaubandus sellises mahus on suhteliselt uus nähtus, on oluline panustada õiguskaitseasutuste ametnike koolitusse," rääkis justiitsminister Urmas Reinsalu.

Lisaks saavutati nõukogul oluline läbimurre kodanike põhiõiguste kaitse valdkonnas. Ministrid kiitsid heaks nõukogu positsiooni direktiivi eelnõu osas, mis käsitleb isikuandmete kaitset õiguskaitse valdkonnas. Direktiivi eelnõu aitab tagada senisest tõhusama kaitse näiteks politseitöös ja kriminaalmenetluse raames kogutavate isikuandmete suhtes ning isikud saavad rohkem võimalusi oma andmete töötlemise kontrollimisel. Lähiajal algavatel läbirääkimistel Euroopa Parlamendiga on oluline säilitada tasakaal, mis arvestaks nii inimeste põhiõiguste kui ka õiguskaitseasutuste vajadusega andmeid töödelda avaliku korra ja ühiskonna turvalisuse tagamiseks.
 

Viimati uuendatud: 08.11.2018 - 01:50