• A
  • +

Justiitsminister ja advokatuur arutasid riigi õigusabi teemadel

PrintPDF Jaga

Justiitsminister Urmas Reinsalu kohtus täna advokatuuri juhatusega, et arutada muuhulgas riigi õigusabi tõhustamise teemadel.

„Meie eesmärk on riigi õigusabi süsteemi kuluefektiivsuse tõstmine, süsteemi jätkusuutliku rahastamise tagamine ning õigusabi kvaliteedi tõstmine. Selleks viime koos advokatuuriga läbi analüüsi ja plaanime selle pinnalt esitada sügisel konkreetsed ettepanekud süsteemi tõhusamaks muutmiseks,“ ütles justiitsminister Urmas Reinsalu.

„Üks oluline küsimus on, kuidas tõsta Ida-Virumaa vähekindlustatud inimestele õigusabi kättesaadavust,“ lisas minister.

Tänaseks on justiitsministeeriumis koostatud analüüsi projekt, mis käsitleb erinevaid süsteemi korraldamise mudeleid ning nende võimalikku positiivset ja negatiivset mõju. Analüüs käsitleb ka esmatasandi õigusnõustamist ning selle mõju riigi õigusabi osutamisele.

Analüüsitakse Ida-Viru piirkonna õigusabi kättesaadavust ning selle parandamise võimalusi. Lisaks sisaldab analüüs andmeid EL liikmesriikide süsteemidest ning riigi õigusabi osutavate advokaatide tasustamise viisidest.

Kohtumisel räägiti ka riigi õigusabi tagamisest alaealistele kannatanutele, kelle huvid on tema seadusliku esindaja huvidega vastuolus. Esindaja määramine on eelkõige vajalik peresisese kehalise või seksuaalse väärkohtlemise kriminaalasjades, kus kumbki vanem ei pruugi olla lapse huvide esindamiseks sobiv.

„Selleks, et planeeritavast muudatusest kõige rohkem kasu oleks, tuleb koos advokatuuriga mõelda, kuidas alaealistele kannatanutele esindaja määramine võiks toimida. Näiteks on tähtis lapsi esindavaid advokaate koolitada. Samuti tuleks tagada see, et kui kriminaalasjas kannatanutena osalevate laste osas on samaaegselt maakohtus käimas ka eestkostevaidlused, esindaks erinevates menetlustes lapse huve sama advokaat,“ sõnas Reinsalu.

Samuti oli kohtumisel teemaks advokatuuriseaduse muudatused. 

Viimati uuendatud: 08.11.2018 - 01:50