• A
  • +

Justiitsminister ja siseminister andsid suunised kuritegevusvastases võitluses

PrintPDF Jaga

Justiitsministri ja siseministri kohtumisel kinnitasid Urmas Reinsalu ja Hanno Pevkur alanud aasta prioriteedid kuritegevusvastases võitluses. 

Justiitsminister Urmas Reinsalu sõnul on sel aastal prioriteetseteks suundadeks kuritegevuse vastases võitluses alaealiste vastu toime pandud raske isikuvastane kuritegevus, eelkõige seksuaalkuritegevus. Eesmärk on tagada ka alaealiste poolt toime pandud kuritegudes ja alaealiste vastu toime pandud isikuvastaste kuritegude kiire kohtueelne menetlus. Samuti on prioriteetideks perevägivald, raske korruptsioon, organiseeritud narkokuritegevus, suure kahjuga majanduskuritegevus ja inimkaubandus.

Sellest suunisest juhinduvad nii politsei kui prokuratuur oma menetlusressursi planeerimisel. Reinsalu rohutas, et sel aastal rakenduvad ka ohvrite kaitseks mõeldud seadusemuudatused. 

Ministrite sõnul on nii politsei kui prokuratuur eelmisel aastal teinud head tööd ja prioriteedid saavad jääda sarnaseks juba kokkulepituga. 

Siseminister Hanno Pevkuri sõnul tuleb tõhustada valmisolekut ebaseaduslikuks sisserändeks. „Peame olema valmis selleks, et Eesti piirile võib jõuda palju varjupaigataotlejaid. Ebaseadusliku sisserände puhul on Eesti küll valdavalt transiidiriigiks, mille kaudu soovitakse jõuda Põhjamaadesse või Kesk-Euroopasse. Lähiaastatel on oluline rajada eesti välispiirile täiendavad tehnilised rajatised, et tagada Euroopa Liidu välispiiri valvamine. See hõlmab nii piiririba ja piirirajatiste väljaehitamist kui ka valveseadmete paigaldamist piirile,“ lausus Pevkur.

Ministrid vaatavad koos politsei, kaitsepolitsei ja prokuratuuri juhtkondadega kaks korda aastas toimuvatel kohtumistel üle valitsuse kuritegevusvastased prioriteedid, et hinnata nende mõju ja leppida kokku ühised sammud prioriteetide elluviimiseks.

Viimati uuendatud: 08.11.2018 - 01:50