• A
  • +

Justiitsminister kinnitas vanglate kontrollkomisjonide liikmed

PrintPDF Jaga

Justiitsminister Hanno Pevkur kinnitas vanglakomisjonide liikmed, kes esindavad ühiskonnaorganisatsioone vanglate tegevuse kontrollimisel ja aitavad vanglatel oma tööd korraldada.

Vanglakomisjon valvab sõltumatu institutsioonina vangla tegevuse üle ning aitab vangla juhtkonnal korraldada vangla tööd, sealhulgas abistab vangla juhtkonda vangide paigutamise, õppimise, töötamise, toitlustamise, ravimise ja teiste küsimuste lahendamisel. Komisjonil on õigus teha vangla juhtkonnale ja justiitsministeeriumile soovitusi. Komisjoni liikmed võivad oma ülesandeid täites siseneda igal ajal vangla territooriumile, nõuda juhtkonnalt ja vanglateenistujatelt dokumente vangla töö kohta ning kohtuda kinnipeetutega.

Liikmekandidaadid komisjonidesse esitasid kohalikud omavalitsused, Eesti kirikute nõukogu, lastekaitse liit, Eesti HIV-positiivsete võrgustik, inimõiguste teabekeskus, Euroopa õigusüliõpilaste liidu (ELSA) Eesti ühing ja mitmed teised ühendused.

Esitatud kandidaatide seast tegid liikmete nimetamiseks valiku Eesti inimõiguste keskuse, ühingu Korruptsioonivaba Eesti ja justiitsministeeriumi esindajad. Komisjoni liikmete nimekirja leiab vanglateenistuse kodulehelt.

 

Lugupidamisega
Maria-Elisa Tuulik
Pressiesindaja
Justiitsministeerium
Tel: 620 8114
Mob: 5855 8441

Viimati uuendatud: 07.03.2019 - 13:50