• A
  • +

Justiitsminister kohtus Euroopa Nõukogu peasekretäri Thorbjørn Jaglandiga

PrintPDF Jaga

Täna kohtus justiitsminister Urmas Reinsalu Euroopa Nõukogu peasekretäri Thorbjorn Jaglandiga, kes viibib visiidil Eestis seoses Eesti poolse Euroopa Nõukogu ministrite komitee eesistumisega alates 18.maist.

Kohtumistel kõneldi Eesti Euroopa Nõukogu eesistumise prioriteetidest, Eesti-poolsest konventsioonide ratifitseerimisest ja seadusandluse inimõigusi puudutavatest muudatustest, samuti olukorrast Ukrainas, rändekriisist ja terrorismivastasest võitlusest.

Justiitsminister Urmas Reinsalu rõhutas, et Eesti kavatseb jõustada terrorivastase Euroopa Nõukogu konventsiooni muudatused viivitusteta. „Sõda terrorismiga eeldab tugevat riikide ühisrinnet ja me ratifitseerime seadusemuudatused lähitulevikus,“ ütles justiitsminister. Reinsalu rõhutas vestluses Euroopa nõukogu peasekretäriga, et terrorina tuleb käsitleda ka Luganski ja Donetski separatistide tegevust.

„Kui inimesed on äärmusliku tegevuse ja hoiakutega ning pöörduvad nende ühiskondade tuumväärtuste vastu, kes on neile pakkunud kodu, siis on neil ühiskondadel igati põhjendatud alus ennast kaitsta. Radikaliseerumise vastu tuleb jõuliselt tegutseda eriti haridusasutustes ja koolides, nagu on näidanud mitmete riikide kogemus. Samuti ei tohiks kõhelda mitteintegreerunud ekstremistide väljasaatmises. See on tõhus ja preventiivne meede," ütles Urmas Reinsalu.

Eesti on Euroopa Nõukogu ministrite komitee eesistuja selle aasta 18. maist kuni 22. novembrini. Eesti eesistumise prioriteedid on laste õigused, sooline võrdõiguslikkus ning inimõigused ja õigusriik internetis.

Euroopa Nõukogusse kuulub 47 liikmesriiki, kes juhivad kordamööda kuue kuu kaupa ministrite komiteed. Eesti võtab eesistumise üle Bulgaarialt ning annab üle Küprosele novembris. Poliitiliselt esindab organisatsiooni eesistumise ajal eesistujariigi välisminister.

Viimati uuendatud: 08.11.2018 - 01:50