• A
  • +

Justiitsminister kohtus Euroopa peaprokuröriga

PrintPDF Jaga

11.02.2020. Justiitsminister Raivo Aeg kohtus täna Euroopa peaprokuröri Laura Codruţa Kövesiga, et arutada aasta lõpus tööd alustava Euroopa Prokuratuuriga seotud küsimusi.

„Eestis on viimase nelja aasta jooksul alustatud veerandsada sellist kriminaalmenetlust, mida hakkaks tulevikus menetlema Euroopa Prokuratuur (EPPO). Nende kuritegude kahju ulatub 5 miljoni euroni. EL üleselt hinnati 2017. aastal pettustega ELi eelarvele põhjustatud kahju 500 miljoni euroni,“ ütles justiitsminister Raivo Aeg. 

Kahjude ulatust vaadates on justiitsministri sõnul meie kõigi huvides, et Euroopa Liidu raha kasutatakse otstarbekalt. „Seetõttu on oluline, et Euroopa Prokuratuurist saaks toimiv, tõhus ja kaasaegne asutus,“ rõhutas Aeg kohtumisel.

EPPO hakkab uurima Euroopa Liidu toetustega seotud kelmusi ja sellega seonduvaid kuritegusid nagu näiteks välja petetud vahenditega toime pandud rahapesu, keerulisi piiriüleseid käibemaksupettusi ning ELi eelarvet kahjustavaid korruptsioonikuritegusid. Kuriteoga tekitatud kahju peab seejuures olema üle 10 000 euro. Käibemaksupettuste puhul on EPPO pädevus piiratud raskete piiriüleste juhtumitega ehk nn karussellpettustega, millega tekitatakse kahju üle 10 miljoni euro.

Euroopa Prokuratuur hakkab juhtima nimetatud kuritegude kohtueelset menetlust ja esitab liikmesriigi kohtus süüdistuse. See tagab kriminaalmenetluse sõltumatuse liikmesriigi ametkondlikest ja poliiti-listest huvidest. EPPO on üleeuroopaline prokuratuur, mille roll ja ülesanded kriminaalmenetluses on sarnased riigi prokuratuuriga.

Praeguseks on EPPO-ga ametlikult liitunud 22 liikmesriiki. EPPO-s ei osale Ungari, Poola ja Rootsi. Samuti ei osale Iirimaa ja Taani.

EPPO koosneb nn kesktasandist asukohaga Luksemburgis ning kohalikust tasandist, mis asub osalevates liikmesriikides.

Kesktasandi moodustavad Euroopa peaprokurör ja Euroopa prokurörid, keda on igast liikmesriigist üks. Kohaliku tasandi moodustavad Euroopa delegaatprokurörid, keda on igast osalevast liikmesriigist vähemalt kaks ja kes asuvad oma riigis.

Laura Kövesi nimetati Euroopa peaprokuröriks 2019. aasta sügisel. Lõpusirgel on ka Euroopa prokuröride valikuprotseduur – nemad peavad tööd alustama eelduslikult juba enne suve, sest enne EPPO täismahus tööle hakkamist on vaja ette valmistada hulk reegleid ja tegevusi.

Delegaatprokurörid nimetatakse peale seda, kui Euroopa prokurörid on ametisse saanud.

EPPO alustab tööd 2020. aasta novembri lõpus.

Viimati uuendatud: 12.02.2020 - 10:50