• A
  • +

Justiitsminister: korruptsioonivastane võitlus nõuab pidevat tööd

PrintPDF Jaga

Justiitsminister Urmas Reinsalu andis täna riigikogu korruptsioonivastases erikomisjonis ülevaate sellest, milliseid täiendavaid samme tuleks korruptsioonivastases võitluses astuda.

Justiitsminister rõhutas kohtumisel, et korruptsioonivastane võitlus nõuab järjepidevat tööd ja viimasel ajal avalikuks tulnud juhtumid on näide senise töö viljadest. „Justiitsministeeriumi eestvedamisel viiakse igal aastal ellu korruptsioonivastase strateegia tegevusi. Lisaks sellele on aga veel mitmeid küsimusi, mis vajaksid arutamist ja muutmist.“

Näiteks tuleb Reinsalu sõnul korruptsioonivastases seaduses senisest selgemalt sätestada, et erasektori töötaja poolt korruptsioonist teatamise puhul laieneb teatajale sama kaitse kui avalikus sektoris. „Ka erasektoris peab töötaja, kes annab ettevõtte omanikule või uurimisasutusele korruptsioonikahtlusest teada, olema kindel, et tema isik jääb saladuseks. Nii ettevõtjad kui töötajad peavad olema ka teadlikud, et selline kaitse on seadusega tagatud. See muudatus on oluline ka riigi äriühingute tegevust arvestades, et ka sealsed töötajad julgeks korruptsioonist teada anda,“ märkis justiitsminister.

Teise olulise sammuna tõi minister välja selle, et riigikogul tuleb lõpule viia Euroopa Nõukogu korruptsioonivastase riikide ühenduse GRECO soovituste täitmine. GRECO andis parlamendi liikmetele mitmeid soovitusi täiendamist vajavate tegevuste osas. Näiteks on raportis välja toodud vajadus võtta vastu reeglid selle kohta, kuidas parlamendi liikmed suhtlevad lobistide jt kolmandate isikutega, kes püüavad õigusloomet mõjutada. Kuigi GRECO hindas kevadel positiivselt riigikogu liikmete käitumisjuhiste vastuvõtmist, ei peetud piisavaks selle järelevalve- ning sanktsioonide mehhanismi, milleks on näiteks riigikogu poolt rikkumise osas seisukoha võtmine. Osaliselt täidetuks loeti huvide konflikti juhise koostamise soovitus, samas tuleb jätkata kingituste vastuvõtmisega seotud organisatsioonisiseste juhiste koostamisega. Ära märgiti ka  vajadus huvide konfliktiga seotud konsultatsioonide ja teadlikkuse tõstmise tõhustamise järele parlamendiliikmete seas.

Justiitsministeerium on teinud ka ettepaneku, et GRECO järgmine raport võiks keskenduda kohalike omavalitsuse korruptsiooniohule. „Korruptsiooniga võitlemise seisukohalt on kindlasti vajalik piirata avalike vahendite kasutamist valimiskampaaniates,“ lisas Reinsalu.

Kolmandaks on justiitsministri hinnangul oluline prokuratuuri tugevdamine peitkuritegude, s.h korruptsiooni uurimiseks. „Sellele aitab kindlasti kaasa prokuratuuri personalireform, millega täidetakse 2016. aastal 5 tühja prokuröri kohta ning prokuröride kõrvale palgatakse juurde 8 konsultanti,“ rääkis minister.

Justiitsminister andis tänasel riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni istungil ülevaate „Korruptsioonivastasest strateegiast aastateks 2013-2020“ ning selle rakendusplaani 2015. aastasse kavandatud tegevustest ning täiendavatest sammudest, mida riik peaks korruptsioonivastases võitluses astuma.

Viimati uuendatud: 08.11.2018 - 01:50