• A
  • +

Justiitsminister kutsub kokku dopingut puudutavate õigusaktide täiendamise ümarlaua

PrintPDF Jaga

Justiitsminister Andres Anvelt saatis täna dopinguvastase konventsiooni rakendamisega seotud asutustele kutse osaleda ümarlaual, et vaadata üle kehtivad õigusaktid ning otsida täiendavaid võimalusi dopingu leviku ja kasutamise tõkestamiseks.

„Bernatski juhtumi komisjoni kokkuvõttest oli näha, et dopinguained on Eestis lihtsasti kättesaadavad ja nende tarvitamine on võrdlemisi levinud. Järelevalve dopingu levitamise ja kasutamise üle on nõrk,“ ütles justiitsminister Andres Anvelt.

„Eesti on dopinguvastase konventsiooni ratifitseerinud juba 1997. aastal, aga Bernatski juhtumist on näha, et peame vaatama üle kehtiva õiguskorra ja arutama, kas oleme pööranud piisavat tähelepanu õigusnormidele ja eeskirjadele, mis võiksid dopinguainete levikut takistada,“ lisas Anvelt. „Ühe lahendusena näen spordiseaduse täiendamist riiklikku järelevalvet puudutava sättega, et dopingu leviku ja kasutamise takistamiseks oleks võimalik kasutada korrakaitseseaduses olevaid järelevalvemeetmeid. See on üks ettepanek, mille justiitsministeeriumi poolt lauale paneme ning ootame leidlikkust ja kaasamõtlemist ka teistelt asutustelt.“

Dopingut puututavate õigusaktide ülevaatamise ümarlaud leiab aset justiitsministeeriumis 26. augustil kell 13.00. Justiitsminister kutsus osalema kultuuriministeeriumi, siseministeeriumi, riigiprokuratuuri, politsei- ja piirivalveameti, ravimiameti, maksu- ja tolliameti, veterinaar- ja toiduameti, Eesti Olümpiakomitee ning SA Eesti Antidoping esindajad.

 

Viimati uuendatud: 08.11.2018 - 01:50