• A
  • +

Justiitsminister kuulutas välja konkursi kolmele kohtuniku kohale

PrintPDF Jaga

Justiitsministeerium ootab kandideerima avaliku konkursi kaudu uusi kohtunikke ühe Tallinna ringkonnakohtu kohtuniku ja kahe Viru maakohtu kohtuniku koha täitmiseks.

Justiitsminister Hanno Pevkuri sõnul on kohtunike kohtade täitmine ministeeriumi jaoks olulise tähtsusega, sest tühjade ametikohtade täitmine avaldab otseselt mõju kohtupidamise kiirusele ja kvaliteedile. „Usun, et 1. juulist kohtunikele jõustuv palgatõus annab selge sõnumi, et kohtunikuamet on väärtustatud ning väljakuulutatud konkursid lõpevad edukalt ja annavad Eestile juurde kolm väärikat uut kohtunikku,“ märkis justiitsminister.

Avaldus kohtuniku konkursil osalemiseks, kohtunikuks kandideerija isikuandmete ankeet (saadaval Riigikohtu kodulehel aadressil www.riigikohus.ee), Eesti kodakondsust tõendava dokumendi koopia, haridust tõendava dokumendi ja akadeemilise õiendi (hinnetelehe) koopia tuleb esitada Riigikohtu esimehele ühe kuu jooksul pärast konkursiteate avaldamist väljaandes Ametlikud Teadaanded („Kohtute seaduse“ § 47, § 53 lg 3).

Kohtuniku konkursil osalemise dokumendid esitatakse märgusõna “Kohtuniku konkurss” all Riigikohtu aadressil Lossi 17, 50093 Tartu või elektrooniliselt aadressil info@riigikohus.ee.

Täiendavat informatsiooni kohtunikukohtade konkursi ja kandideerimiseks nõutavate dokumentide kohta on võimalik saada Riigikohtu telefonil 730 9035.

Reeglina nimetatakse kohtunikuks isik, kes on läbinud kohtuniku ettevalmistusteenistuse või on sellest vabastatud ning sooritanud kohtunikueksami. Kohtuniku ettevalmistusteenistust ei pea läbima isik, kes on vahetult enne eksami sooritamist töötanud kaks aastat vandeadvokaadi või prokurörina, samuti kohtunik, kui tema ametist vabastamisest ei ole möödunud rohkem kui 10 aastat. Esimese astme kohtuniku ametipalk on 2666 eurot kuus.

Detailsemad kohtunikule esitatavad nõuded ning ametisse asumise kirjeldus on „Kohtute seaduse“ paragrahvides 47-56.

Viimati uuendatud: 08.11.2018 - 01:50