• A
  • +

Justiitsminister kuulutas välja konkursi nelja kohtunikukoha täitmiseks

PrintPDF Jaga

Justiitsminister Urmas Reinsalu kuulutas sellel nädalal välja konkursi nelja kohtunikukoha täitmiseks - kahele kohale Tartu maakohtus ning kahele kohale Tallinna halduskohtus.

„Kohtusüsteem kui kolmas võim on kahtlemata riigi üks alustalasid, mistõttu panustame jätkuvalt kohtunikkonna tugevdamisele ja õigusemõistmise kvaliteedi parandamisele,“ ütles justiitsminister Urmas Reinsalu. Ministri sõnul lepiti eelarve teemalistel läbirääkimistel mitme kohtu esimehega kokku, et vabad kohtunikohad täidetakse.

Välja kuulutatud konkursil kandideerimiseks vajalikud dokumendid tuleb esitada riigikohtu esimehe nimele märgusõnaga "Kohtuniku konkurss" riigikohtu aadressil Lossi 17, 50093, Tartu või elektrooniliselt aadressil kantselei@riigikohus.ee. Dokumentide esitamise tähtaeg on 19. detsember 2015.  Lisainformatsiooni saab riigikohtu telefonil 730 9062. Konkursi tingimustega on täpsemalt võimalik tutvuda justiitsministeeriumi kodulehel.

Justiitsminister Urmas Reinsalu sõnul on oluline mõju kohtumenetluse kvaliteedi tõstmisele tõhusama õigusemõistmise projektil, millega palgatakse kohtunikke nende töös konsultantide asemel aitama kõrgelt haritud kohtujuristid. „15. oktoobri seisuga oli kohtutes tööl 179 kohtujuristi. Jätkame tõhusama õigusemõistmise projektiga eesmärgil, et igal esimese ja teise astme kohtuniku kohta oleks süsteemis üks kohtujurist,“ ütles Reinsalu.

„Harju Maakohtus, kus projekti alustati 2013. aastal, on tänaseks menetlusajad märkimisväärselt lühenenud kõigis menetlusliikides kvaliteeti kaotamata. Näitena võib tuua tsiviilasjad, kus arvestuslik keskmine menetlusaeg langes 201 päeva pealt 132 päevale. 2010-2013 kaevati edasi keskmiselt 11% Harju Maakohtu poolt lahendatud tsiviilasjadest ja 12% kriminaalasjadest. 2014. aastal näitajad ei muutunud. Seega on leidnud tõestust, et tulemusjuhtimine kohtusüsteemis toimib. Üldjoontes võidavad sellest projektist just eelkõige kohtusse pöördujad, kes saavad lühema aja jooksul kvaliteetsema kohtulahendi,“ selgitas justiitsminister Urmas Reinsalu.

Viimati uuendatud: 08.11.2018 - 01:50