• A
  • +

Justiitsminister kuulutas välja konkursi viie kohtuniku leidmiseks

PrintPDF Jaga

2.12.2017. Justiitsminister Urmas Reinsalu kuulutas välja konkursi kolmele Harju maakohtu, ühele Tartu maakohtu ja ühele Tallinna halduskohtu kohtuniku kohale. 

„Otsime kohtunike ridadesse uusi inimesi, kes annaksid omapoolse panuse ausa kohtumõistmise järjepidevusse. On oluline, et uued kohtunikud suudaksid hoida õigusemõistmise autoriteeti ning kohtunike väärikust,“ selgitas justiitsminister Urmas Reinsalu.

Konkursile on oodatud kandideerima Eesti Vabariigi kodanikud, kellel on vähemalt viieaastane töökogemus õiguse õppesuuna kvalifikatsiooni eeldaval ameti- või töökohal, või kes on töötanud kohtunõuniku või kohtujuristina vähemalt kolm aastat, ning kes on sooritanud kohtunikueksami või on sellest vabastatud.

Konkursil osalemiseks tuleb riigikohtu esimehele esitada konkursil osalemise avaldus, kohtunikuks kandideerija isikuandmete ankeet (kättesaadav Riigikohtu veebilehel), Eesti kodakondsust tõendava dokumendi, haridust tõendava dokumendi ja akadeemilise õiendi koopia. Avalduses tuleb märkida, millise kohtu kohtuniku ametikohale kandideeritakse. Dokumendid tuleb esitada märgusõnaga „Kohtuniku konkurss“ riigikohtu aadressil Lossi 17, 50093 Tartu või elektrooniliselt aadressil info@riigikohus.ee. Dokumendid tuleb esitada hiljemalt 30.12.2017.

Lisainfot kohtunikukonkursi ja kandideerimiseks nõutavate dokumentide kohta on võimalik saada riigikohtu telefonil 730 9035.  

Detailsed kohtunikule esitatavad nõuded ning ametisse asumise kirjeldus on leitavad kohtute seaduse paragrahvides 47-56.

Viimati uuendatud: 08.11.2018 - 01:50