• A
  • +

Justiitsminister kuulutas välja projektikonkursi uimastitarvituse kahjude ennetamiseks ja vähendamiseks

PrintPDF Jaga

4.11.2016. Justiitsminister kuulutas välja projektikonkursi, et leida teenust, mis ennetaks elanike uimastite kasutamisest tulenevaid probleeme ja vähendaks sellest põhjustatud kahjusid. Toetuse suurus on 50 000 eurot.

Teenus, millele ministeerium pakkujat otsib, peaks olema selline, kuhu politsei, prokuratuur või kohus saavad inimese karistuse alternatiivina suunata juhul, kui inimene on pannud toime uimastite tarvitamisega seotud süüteo. Teenusel osalemine on vabatahtlik ning sisaldab hindamist, motiveerimist ja teadlikkuse tõstmist, kuid vajadusel ka ravi ja rehabilitatsiooni.

„Peame tugevamalt mõjutama uimastite tarbijaid sellisest käitumisest loobuma. Reaalsuses annavad meie seadused päris mitmeid võimalusi karistuse alternatiivide kohaldamiseks, kuid probleem on pigem olnud selles, et puudub selge süsteem alternatiivide rakendamiseks ning uimastitarvitajate suunamiseks tervishoiuteenustele,“ ütles justiitsminister Urmas Reinsalu.

Justiitsministeeriumi juurde kuuluv valitsuse nõuandev komisjon süüteoennetuse nõukogu valib igal aastal ühe aktuaalse valdkonna, kus riik panustab kuritegude ennetamiseks 50 000 eurot. 2015. aastal oli selleks laste seksuaalse väärkohtlemise ennetamine.

„Süüteoennetuse nõukogu ootus uimastitega seotud kuritegude valdkonna valimisel on peamiselt seotud sooviga vähendada uimastite tarvitamisega seotud kahjusid, mis tähendab eelkõige varavastaste kuritegude ennetamist ning sõltuvuskäitumisest tuleneva korduvkuritegevuse vähendamist,“ ütles Reinsalu, kes on ka süüteoennetuse nõukogu esimees.

Reinsalu sõnul annab projektikonkurss võimaluse katsetada konkreetses kogukonnas, erinevate asutuste koostöös uuenduslikku lähenemist uimastiprobleemide vähendamiseks ja ennetamiseks. „Lisaks annab see politseile, prokuratuurile ja kohtule alternatiivi traditsioonilistele karistusele ning ühtlasi võimaldab poliitikakujundajatel nii kriminaal- kui tervishoiupoliitikas hinnata, millised on uue praktika tulemused,“ selgitas justiitsminister.

Konkursil võivad osaleda Eesti Vabariigis registreeritud avalik-õiguslikud juriidilised isikud, riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused ning eraõiguslikud juriidilised isikud, sh mittetulundusühingud ja sihtasutused.

Projekt tuleb ellu viia koostöös Politsei- ja Piirivalveameti kohaliku üksusega (nt prefektuur, jaoskond vmt) ning soovitatav on teha koostööd ka kohaliku omavalitsuse ja tervishoiuteenuse pakkujaga.

Taotlus tuleb esitada hiljemalt 16.11.2016. See peab olema esitatud eesti keeles ning digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil konkurss@just.ee märgusõnaga “Kuriteoennetuse toetus”.

Taotluse vorm ja täpsem info on kättesaadav kriminaalpoliitika portaalis

Viimati uuendatud: 08.11.2018 - 01:50