Skip to content
Allikas: Justiitsministeerium

Justiitsminister Lea Danilson-Järg saatis kooskõlastusringile seaduseelnõu Rooma Statuudi täienduste ratifitseerimiseks, mis võimaldavad laiemat vastutust sõjakuritegude eest.

Eelnõuga ratifitseeritakse Rahvusvahelise Kriminaalkohtu Rooma Statuudi täiendused, millega sõjakuritegude varasemasse nimekirja lisati ka teatud keelatud relvade kasutamine ja tsiviilelanike tahtlik näljutamine.

„Eesti on korduvalt kuritegelike agressioonide all kannatanud riik. Muudatuste varase ratifitseerimisega saame näidata globaalset eeskuju sõjakuritegude vastases võitluses,“ rääkis Lea Danilson-Järg ning lisas: „Eesti õiguse kohaselt on kõnealused teod sõjakuritegudena juba karistatavad. Muudatuste ratifitseerimine võimaldab siiski sõjakurjategijaid tõhusamalt vastutusele võtta. Samuti on sel positiivne mõju rahvusvahelisele julgeolekule ja välissuhetele. Veelgi olulisem on, et muudatused kaitsevad võimalikke sõjakuritegude ohvreid,“ selgitas justiitsminister Lea Danilson-Järg.

Enne ratifitseerimist peab eelnõu läbima kooskõlastusringi, misjärel saab valitsus saata selle Riigikogule heakskiitmiseks.

Muudatused tulenevad Rahvusvahelise Kriminaalkohtu Rooma statuudist, millega Eesti on liitunud ja mida on aja jooksul korduvalt täiendatud. Kõnesoleva eelnõuga ratifitseerib Eesti Vabariik 2017. aasta New Yorgi ja 2019. aasta Haagi plenaaristungitel lisatud muudatused.