Skip to content
Allikas: Justiitsministeerium

Justiitsminister nimetas ametisse uue Tallinna ringkonnakohtu esimehe

Justiitsminister nimetas järgnevaks 7 aastaks ametisse Tallinna ringkonnakohtu esimehe Kristjan Siiguri.
„Kohtuasutuse juhtimine on suur väljakutse. Kohtu esimees peab hoidma tasakaalu kohtunike sõltumatuse ning õigusemõistmise korrakohase toimimise vahel, et õigusriik püsiks tugev ja ühiskonna rahulolu kohtu tööga säiliks. Soovin uuele esimehele julgust teha õigeaegseid otsuseid, mis aitaksid kaasa õigusemõistmise korrakohasele toimimisele ja innukust, et juhtida kohut üha rohkem näoga inimeste suunas,“ sõnas justiitsminister Kalle Laanet. „Kindlasti tuleb lähiajal välja töötada mehhanism, kuidas anda ringkonnakohtule edasikaebusi läbi vaadates silma jäänu pinnalt üldistatud tagasisidet esimese astme kohtunikele. Selline tagasiside peaks aitama levida headel praktikatel, mis puudutavad just kohtumenetluse korraldust, kohtulahendite koostamist jms puudutavaid küsimusi. Kindlasti ei tohi sellist tagasiside ja teatavat süsteemisisese kontrolli mehhanismi vaadelda mingisuguse täiendava karistamise või noomimise võimaluse loomisena. Viimaks, ent mitte kaugeltki kõige vähem tähtsana, tuleb kindlasti panustada kohtuasutuses hea ja sõbraliku tööõhkkonna loomisele ja säilimisele selleks, et inimesed tahaksid seal sinna tööle tulla ja sinna tööle jääda,“ sõnas Kristjan Siigur. Kandidaadi valis välja konkursikomisjon, kuhu kuulus kolm kohtunikku ja kaks ministeeriumi ametnikku.  Kristjan Siiguri ametiaeg algab 17. mail 2024. Tallinna ringkonnakohtu praeguse esimehe ametiaeg lõppeb 16. mail. Kandidaadi kiitis 8.märtsi istungil heaks kohtute haldamise nõukoda ja vastavalt kohtute seadusele nimetas justiitsminister ta ametisse.