• A
  • +

Justiitsminister nimetas vanglakomisjonide uued koosseisud

PrintPDF Jaga

26.03.2018. Justiitsminister Urmas Reinsalu kinnitas vanglakomisjonide liikmed, kelle rolliks on üldsuse kontroll vanglate töö üle.

Justiitsminister nimetas Tallinna, Tartu ja Viru vangla vanglakomisjonidesse kokku 20 inimest, kelle seas on nii kohalike omavalitsuste, Eesti kirikute nõukogu, lastekaitse liidu, Euroopa õigusüliõpilaste liidu Eesti ühingu kui ka mitmete teiste ühenduste esindajad.

Mullu tegelesid vanglakomisjonid vangide kaebustega vangla elu- ja olmetingimuste peale. Samuti puudutasid kaebused hariduse ning arstiabi kättesaadavust. Endi algatusel pöörasid komisjonid eelmisel aastal suuremat tähelepanu seksuaalkurjategijate ning sõltuvushäiretega kinnipeetavate kohtlemisele. Sealhulgas tutvuti neile mõeldud programmide ja motivatsioonisüsteemidega.

Vanglakomisjon on sõltumatu institutsioon, kes aitab vangla juhtkonnal korraldada vangla tööd, sealhulgas abistada vangla juhtkonda vangide paigutamise, õppimise, töötamise, toitlustamise, ravimise, järelevalve ja teiste küsimuste lahendamisel. Komisjonil on õigus teha vangla juhtkonnale ja justiitsministeeriumile soovitusi. Komisjoni liikmed võivad oma ülesandeid täites siseneda igal ajal vanglasse, nõuda juhtkonnalt ja vanglateenistujatelt dokumente vangla töö kohta ning kohtuda vangidega.

Esitatud kandidaatide seast tegid liikmete nimetamiseks valiku Eesti inimõiguste keskuse, ühingu Korruptsioonivaba Eesti ja justiitsministeeriumi esindajad. Vanglakomisjoni volitused kestavad neli aastat. Komisjoni liikmete nimekirja leiab vanglateenistuse kodulehelt.

Viimati uuendatud: 08.11.2018 - 01:50