• A
  • +

Justiitsminister Pevkur: vägivalla vähendamise aluseks on teadlikkuse suurenemine

PrintPDF Jaga

Täna esitles justiitsminister valitsusele vägivalla vähendamise arengukava raames 2012. aastal läbiviidud tegevusi alaealistega seotud vägivalla, perevägivalla ning inimkaubanduse vähendamiseks.

Valitsusele vägivalla vähendamise arengukava tegevusi tutvustanud justiitsministri sõnul algab nii alaealiste, kui ka igas vanuses isikute vastu suunatud kuritegevuse vastane võitlus inimeste teadlikkuse tõstmisest. „On oluline, et nii lapsed kui täiskasvanud ei jääks vägivalla toimepanemist nähes või kogedes passiivseks, vaid teataksid alati politseile. Paraku lähisuhtevägivallast teatamata jätmine on täna kahjuks küllalt levinud, sestap on vägivalla vähendamisel üheks võtmeküsimuseks vägivallakuritegudest teatamisaktiivsuse kasvamine,“ lausus Pevkur.

„Vägivalla vähendamise arengukava raames viidi eelmisel aastal erinevate ministeeriumite koostöös läbi kümneid koolitusi lastele, täiskasvanutele, ka kohalike omavalitsuste ning riigiametnikele, eesmärgiga levitada üleeestiliselt inimestele teavet vägivallakuritegudest teatamise ning iga saadud teatega võimude poolt tegelemise olulisuse kohta. Ühe näitena on valminud ühiskonnaõpetuse aineraamatute perevägivalda käsitlevad peatükid, videokoolitusena õppematerjal, milles kirjeldatakse perevägivalla olemust ning tuuakse välja vägivaldse käitumise tunnused. Vähem olulised pole ka aasta jooksul toimunud infopäevad politseinikele ja prokuröridele lähisuhtevägivalla menetlemise praktikate ühtlustamiseks,“ lausus Pevkur.

Eelmise aasta jooksul on tegeletud ka inimkaubanduse juhtumite ennetamisega ning juba ohvriks langenud inimeste tõhusama abistamisega. Näiteks on korraldatud teabepäevi välismaale tööle siirduvatele inimestele, et selgitada neile võimalikke inimkaubanduse ohte. 2012. aastal alustati uue Euroopa projektiga, mille kaudu arendatakse rahvusvahelist koostööd inimkaubanduse ühe vormi ehk tööalase ekspluateerimise juhtumitega tegelemisel.

Inimkaubanduse ohvrite tõhusamaks aitamiseks on ministeeriumidel toimivad koostöösidemed asjaomaste tugikeskuste ja varjupaikadega, et tagada inimkaubanduse ohvritele lisaks majutusele ka tasemel juriidiline ja psühholoogiline nõustamine ning muud vajalikud teenused, kuni ametiasutustega suhtlemise hõlbustamiseni välja. Näiteks vajas eelmisel aastal tugikeksuste ja varjupaikade tuge 22 inimkaubanduse ohvrit, neist 14 mehe osas sekkuti, et lõpetada tööjõu ekspluateerimise juhtumid.

Ministri hinnangul tuleb jätkuvalt tähelepanu pöörata vägivallale internetis. „On loomulik, et igasugusesse vägivalda tuleb sekkuda võimalikult varakult, olgu selleks siis interneti vahendusel toimuv vaimne vägivald või sellele järgnenud koolikiusamised. Selleks, et internetiohud saaksid nii noortele kui täiskasvanutele selgemaks, viidi eelmisel aastal läbi 150 koolituspäeva Eesti lasteaedades ja üldhariduskoolides. Koostatud on nii õppemängud, kui ka  infomaterjalid lapsevanematele, kasvatajatele ja õpetajatele. Kõik see on leitav aadressil targaltinternetis.ee ning soovitan sellega kõigil tutvuda,“ ütles minister lõpetuseks.

Viimati uuendatud: 08.11.2018 - 01:50